Božská intimita

R.Rohr: věřím, že zranitelná intimita je vstupem do veškeré lidské a božské lásky a spojovacím článkem mezi ní. Ve skutečnosti nezáleží na tom, co je dřív; důležité je jen to, abychom prošli touto branou strachu a našli to, co žije uvnitř. Intimní láska je tím pravým chrámem, po kterém všichni toužíme. Myslím, že musíme chtít milovat a být milováni – jinak tam nikdy nedojdeme.

Temná noc

Láska

Doufám, že jste někdy pocítili takovou intimitu o samotě s Bohem; slibuji, že je vám k dispozici. Možná jen potřebujeme, aby nám někdo řekl, že tuto božskou intimitu můžete očekávat. Bojíme se o ni požádat, bojíme se ji hledat. Připadá nám to troufalé. Nevěříme, že taková láska existuje – a dokonce pro nás osobně. Ale ona existuje.

Intimita ve vztahu s Bohem

Intimita

Evangelium nás ujišťuje, že žijeme uvnitř hojné, neomezené a nekonečné Lásky. I když neustále selháváme, není to nikdy konec. Vždy máme také naději, že vše může být napraveno, uzdraveno a obnoveno. —Richard Rohr

Intimita ve vztahu s Bohem

Láska bez zabezpečení

Intimita je o svobodě být sami sebou. Naše skutečná emocionální svoboda znamená, že již nepotřebujeme potvrzení, souhlas nebo schválení od druhých. Jsme sami sebou. Známe svou vnitřní hodnotu, jsme schopni být přítomni takoví jací jsme i ostatními a nezáleží přitom na okolnostech. Naše svobodu už neomezuje naše minulost . Jsme tím, kým jsme ničím nezatíženi.

Intimita ve vztahu s Bohem

Responzivní zabezpečení

Velké Tajemství bývá odhaleno jen lidem, kteří před Bohem nic neskrývají, kteří jsou ochotni přijmout sebe sama a nebojí se odkrýt přinejmenším před jednou další osobou. Ano je to riskantní, ale je to jediný způsob jak zažívat intimní lásku.

Intimita ve vztahu s Bohem

Co je intimita?

Všichni toužíme po opravdové a důvěrné lásce. Naše touha je uvnitř nás samotných. Musíme silně zatoužit milovat a být milováni – jinak nikdy nedojdeme k podivuhodnému místu intimity a nikdy nenajdeme své pravé Já. Bůh nás svázal k sobě touhou po intimním vztahu s ním a vetkal do nás bezednou a nekonečnou potřebu být milován a zároveň i milovat.

V modlitbě je přítomen Bůh

V intimitě s Bohem

Jakmile si zvyknete meditovat, stanete se zkušenějšími v tom jak vstoupit rychleji do tichého, meditativního stavu otevřenosti vůči Bohu. Krůček po krůčku se budete víc a víc seznamovat s vnitřní krajinou svého nově probuzeného srdce. Když dovolíte svému nově probuzenému srdci častěji odpočívat v meditativním vědomí, pomalu naleznete v sobě střed a jádro skrytých hlubin Boha.