Intimita ve vztahu s Bohem

Láska bez zabezpečení

Osmý týden: intimita

Přestaňme chránit svoje lásku. Poznejme svoji intimitu. Pak zažijeme intimitu s Bohem a ostatními: (Terapeuti Jett Psaris a Marlena Lyons )

Zpřístupnit sebe

Odhalme sebe sama až do hlubin svého nezkrotného bytí. Odhalme sebe druhým. Milujme beze strachu a budeme milováni bez zábran, bez obranného valu. Začněme být emocionálně otevření. Je pravda, že se přitom budeme cítit odhalení a budeme mít obavy ze zranitelnosti. Přestaneme však vymýšlet zbytečné strategie, které jsme používali k ochraně své intimity, kvůli tomu abychom se cítili v bezpečí a měli vše pod kontrolou. Nalezněme v sobě odvahu milovat, přesto že se nám nedostává záruk nebo splnění našich požadavků. Budeme-li se učit otevřené intimitě, objevíme, že láska může být trvale přítomná v našich emocích a přestaneme se cítit neúplní, nemilovaní a mít ztuhlé emoce.

Zrušit svoje obranné systémy

Většina z nás používala obranu a ochranu svých emocí pop mnoho let, až jsme úplně ztratili přístup ke svému srdci, zapomněli jsme jak milovat bez ochrany. Stále čekáme na pravé okolnosti, hledáme správného partnera, na ten správný okamžik, aby se nám nic nestalo. Můžeme tak čekat do nekonečna a promarnit přítomnou příležitost, která tu zrovna je….

Otevřít vrátka do své intimity

Když se odhalíme, když budeme milováni pro naši otevřenost, která je sice zranitelná, ale zároveň vzrušující, když se rozhodneme poznávat a milovat druhého zcela bez výhrad, takového jaký je, nalezneme centrum intimity. Naše cesta je sice zatížena minulostí, zklamáním, strachem z dalšího selhání, ale my už nyní důvěřujeme svému srdci. Srdce nás povede až za naše současná omezení , překoná naši obranu a my poznáme sebe sama a druhé na úrovni zranitelnosti, a autentičnosti.

Dovol druhým vidět

Když si dovolíme být druhými poznáni a milováni, když budeme otevření, ačkoliv se cítíme zranitelní , bude vzrušující se rozhodnout poznat a milovat druhého, také zcela a bez výhrad, tehdy dospějeme k epicentru intimity. Můžeme se vydat na cestu sice zatíženou minulými zklamáními a strachem z dalších selhání, ale získáme velkou důvěru ve své srdce. Srdce nás provede až za naše současné limity a obranné linie, a my poznáme opravdové sebe a druhé na našich nejzranitelnějších a autentických úrovních.

Navzdory tomu, čeho se někdy bojíme, Psaris a Lyons tvrdí, že opravdová intimita nás dovede k větší svobodě být tím, kým jsme. Svoji identitu neztratíme, naopak jí získáme.

Opravdová emocionální svoboda

Intimita je o svobodě být sami sebou. Naše skutečná emocionální svoboda znamená, že již nepotřebujeme potvrzení, souhlas nebo schválení od druhých. Jsme sami sebou. Známe svou vnitřní hodnotu, jsme schopni být přítomni takoví jací jsme i ostatními a nezáleží přitom na okolnostech. Naše svobodu už neomezuje naše minulost . Jsme tím, kým jsme ničím nezatíženi.

Nová úroveň lásky

Když otevřeme svá srdce pravdě o našem životě, zahlédneme na konci její cesty nové světlo. Světlo¨, které osvítí a odhalí novou cestu do našeho nitra až za naše nejistoty a zhrzené životní sny. Na konci se setkáme s úplným a skutečným a pravým Já. Jakmile se se sebou setkáme, zažijeme nové silné úrovně intimity i v běžném životě. Tak získáme onu nechráněnou intimitu. Naše touha milovat a být milováni se objeví přímo, okamžitě a bez jakýchkoliv omezení

Prameny:

Jett Psaris and Marlena S. Lyons, Undefended Love (Oakland, CA: New Harbinger Publications, 2000), 15, 22, 23.

Image credit: Barbara Holmes, Untitled 1 (detail), 2021, photograph, United States, used with permission. Jack Delano, View of crowd dancing to the music of “Red” Sounders and his band, at the Club DeLisa, Chicago, Illinois (detail), 1942, photograph, New York Public Library, public domain. Nathan Dumlao, Untitled, 2020 (detail), photograph, Unsplash, free use. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2021, triptych art, United States.

The creative team at CAC sent a single-use camera to core teacher Dr. Barbara Holmes as part of an exploration into contemplative photography. Her photos are featured here together with historical images in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: In the center photo we see two bushes, separate but entwined, touching and sharing space. Human intimacy requires us to come as ourselves, undefended, co-creating a space for connection. Friends, lovers, communities who share raw hopes for change: we welcome each other into the intimacy of authentic presence.