V modlitbě je přítomen Bůh

V intimitě s Bohem

Jakmile si zvyknete meditovat, stanete se zkušenějšími v tom jak vstoupit rychleji do tichého, meditativního stavu otevřenosti vůči Bohu. Krůček po krůčku se budete víc a víc seznamovat s vnitřní krajinou svého nově probuzeného srdce. Když dovolíte svému nově probuzenému srdci častěji odpočívat v meditativním vědomí, pomalu naleznete v sobě střed a jádro skrytých hlubin Boha.

V modlitbě je přítomen Bůh

Modlitba ve vzájemné přítomnosti

“Modlím se, aby Kristus přebýval skrze víru ve vašich srdcích” (Efezským 3:17). Je to základní rozměr naší existence, v němž si plně uvědomujeme naše obdarování božskou přirozeností, kde dokonce prožíváme, jak jsme nekonečně důvěrně vdechováni a vydechováni Bohem.