Milovaný touží po činu 

Jedenáctý týden: Terezie z Ávily

 Terezie z Ávily byla během španělské inkvizice několikrát vyšetřována. Na naléhání svých nadřízených psala o svých četných viděních a vytrženích, aby dokázala, že pocházejí od Boha a že je pevně zakotvena v “pravověrném” katolicismu.

Překladatelka a duchovní učitelka Mirabai Starrová píše:

Terezie z Ávily měla své chyby…

Terezie z Ávily se prostřednictvím mnoha svých spisů otevřeně dělí se světem o svou lidskost. Byly chvíle, kdy byla ochromena strachem z odmítnutí, a jiné, kdy se tváří v tvář tomu, co věděla, že je jejím svatým údělem, zachovala tak odvážně, že riskovala, že bude popravena jako kacířka. Dělala chyby, jako my všichni. Za některé se vydatně omlouvala, jiné si odmítala přiznat až po letech. Stejně jako my byla malicherná nebo velkorysá, podrážděná nebo bezvýhradně milující, vše přičítala svému pokroku na cestě kontemplativní modlitby. Nikdy se však nepřestala projevovat v duchovní práci. [1]

…byla totiž skutečný člověk

Terezie byla skutečným člověkem se skutečnými radami pro skutečné lidi své doby – a naší doby. Zde je několik příkladů z jejího mistrovského díla Vnitřní hrad:

Praktická rada: buďte v modlitbě upřímní a odhodlaní zkusit svou vůli podřídit Boží

Je lákavé myslet si, že kdyby vám Bůh udělil jen vnitřní milosti, dokázali byste odolat vnějším výzvám. Jeho Veličenstvo [jméno, které Teresa používá pro Boha] ví, co je pro nás nejlepší. Nevyžaduje náš názor na věc a vlastně má plné právo poukázat na to, že nemáme ani ponětí, o co žádáme. Pamatujte: vše, co musíte udělat, když začínáte pěstovat praxi modlitby, je připravit se s upřímným úsilím a záměrem uvést svou vůli do souladu s vůlí Boží. [2]

Nechtějte být dokonalí

Terezie byla také prozíravou duchovní vůdkyní, která odvracela lidi od důrazu na dokonalost a zbožnost k soucitnému jednání:

Nemějte strach, že něco uděláte špatně

Někdy pozoruji lidi, kteří se tak usilovně snaží zorganizovat jakýkoli stav modlitby, že se z toho stávají podráždění. Neodvažují se pohnout ani nechat se vyburcovat ze strachu, že by mohli ohrozit sebemenší stupeň oddanosti nebo potěšení. Díky tomu si uvědomuji, jak málo rozumí cestě ke sjednocení. Myslí si, že celá věc je o vytržení.

Mějte i nadále soucit s bližním z přání svého Otce, klidně svoji vnitřní modlitbu přerušte

Ale ne, přátelé, ne! To, co od nás Milovaný chce, je čin. Chce, abyste se o ni postarali, když je některá z vašich kamarádek nemocná. Nebojte se, že přerušíte svou zbožnou praxi. Mějte soucit. Pokud ji něco bolí, cítíte to také. Pokud je to nutné, postíte se, aby se mohla najíst. Nejde o to, abyste dopřáli jedinci, děláte to, protože víte, že je to přání vašeho Milovaného. To je pravé sjednocení s jeho vůlí. On chce, abyste byli mnohem šťastnější, když slyšíte chválu někoho jiného, než když sami přijímáte kompliment. Máte-li pokoru, je to snadné. Je skvělé mít radost, když jsou oslavovány ctnosti vašich přátel. [3]

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

Prameny:

[1] Mirabai Starr, Saint Teresa of Ávila: Passionate Mystic (Boulder, CO: Sounds True, 2007, 2013), xix.

[2] Teresa of Ávila, The Interior Castle, trans. Mirabai Starr (New York: Riverhead Books, 2004), 60–61.

[3] Teresa of Ávila, Interior Castle, 142.

Image credit: A path from one week to the next—Les Argonauts, Camino de Santiago, Unsplash. Jenna Keiper, Winter Bird. Jenna Keiper, Mystic. Used with permission. Click here to enlarge image.

Perched in solitude, in communion with the Beloved.