Generální ministr CIOFS k Ukrajině

Řím, 25. února 2022

Všem mým sekulárním františkánským bratřím a sestrám
ve všech národních bratrských společenstvích Sekulárního františkánského řádu


Člověk má ale tu velkou potíž, že nikdy neví, co se bude dít. Kdo jen mu prozradí, co chystá budoucnost ? Nikdo neovládne vítr, aby jej lapil, dnem svojí smrti nikdo nevládne. Nikdo nemá úniku z té bitvy, zlosyn se nezachrání ani zločinem. To všechno jsem viděl, když jsem uvažoval pod sluncem v čase, kdy člověk panuje nad člověkem k jeho záhubě. ( Kaz 8.6-9)


Drazí bratři a sestry,


Kéž vám Pán dá svůj pokoj!


Přál bych si, abych nemusel psát tento dopis, ale nemůžeme mlčet po tragických událostech těchto dnů. Nemohli jsme si dát vědět, co se bude dít. Některým z nás je Ukrajina velmi blízká, zatímco jiným je velmi vzdálená. Ale neměli bychom si myslet, že se to může stát jen tam a u nás se to stát nemůže. Když se modlíme za mír na Ukrajině, musíme mít na paměti, že se to může stát i nám. Nelze brát jako samozřejmost, že žijeme v míru, stačí se podívat do historie. Mír není něco přirozeného.

Mír je dar Boží

Mír není příměří. Mír není ticho zbraní. Mír je dar Boží. Jako takový je dán Bohem zdarma, ale musíme být aktivní, abychom jej měli.
Mír znamená, že nemám v úmyslu urazit ostatní a ostatní nemají v úmyslu urazit mě. Mír je, když respektuji ostatní a ostatní respektují mě. Mír znamená mít dobré úmysly a respektovat svobodu každého Božího dítěte. Proto bych se měl omezovat, abych získal pokoj. Mír je to, co cítím ve svém srdci, protože to Bůh jej tam vložil. Mír je, že jsem spokojený s tím, co mám, protože mám Boha v srdci a to stačí.

Ve válce nejsou vítězové

Válka zraňuje nejen oběti, ale všechny zúčastněné. Ve válce nejsou žádní vítězové, protože vítězství patří pouze Bohu a ne nám. Jaký velký rozdíl je mezi porážkou toho druhého a vítězstvím Boha!

Každý člověk si zaslouží mír

Zejména nyní, kdy brzy zahájíme postní dobu, období pokání a smíření, si musíme být vědomi, že hřích zničil původní pokoj stvořený Bohem. Papež František řekl: Ukrajina si zaslouží mír. Dodal bych: každý národ si zaslouží mír; každý muž a žena si zaslouží mír. Začněme dělat to, co je na nás. Smiřme se s Bohem, se sebou i se svými bližními. Žijme pokání a nadále se modleme za každého, kdo je zapojen do války, nejprve za ty nevinné, které přijímáme, za naše sestry a bratry na Ukrajině, za oběti na Ukrajině a pak za ty, kteří nevědí, co činí ( Lk 23.34).

Popeleční středa za mír

Vyzývám vás, drazí bratři a sestry, abyste posílili naši jednotu mezi sebou navzájem, s celou františkánskou rodinou a s katolickou církví tím, že se na Popeleční středu připojíte k modlitbě papeže Františka za mír. Můžeme si být jisti, že naše modlitby nezůstanou nevyslyšeny.


„Ať Tě chválí, můj Pane, ti, kdo odpouštějí pro Tvou lásku (srov. Mt 6.12) a snášejí nemoci a soužení. Blažení ti, kdo je snesou v pokoji,( srov. Mt 5,10) neboť Ty, Nejvyšší, dáš jim kurunu.“( Sv. František, Chvalozpěv stvoření)


Váš bratr
Tibor Kauser
Generální ministr CIOFS

————————————————————————————–

Prosba o pomoc sester a bratří Sekulárního františkánského řádu v ČR

Kontakt zde

Vaši nabídku na ubytování uprchlíků napište sem