Prosba o pomoc sester a bratří Sekulárního františkánského řádu v ČR

postiženým a ohroženým lidem na Ukrajině

Milé sestry a bratři,

zvláště od čtvrtečního rána (24. 2. 2022) se naše zraky a myšlenky obrací k Ukrajině, která čelí útokům ruských vojsk. Je nám z toho úzko a ptáme se sami sebe i svých blízkých, jak je to možné, že se něco takového děje… s obavami sledujeme zprávy o probíhajících bojích… a přitom si neumíme představit, co prožívají lidé v ostřelovaných městech nebo ti, kteří utíkají do bezpečí…

Co můžeme dělat, jak můžeme pomoci? – ptáme se Boha i sami sebe.

Ano, modlitba a účast s trpícími je na prvním místě, modleme se, prosme, obětujme své utrpení, těžkosti, půsty a vše předkládejme Pánu v odevzdanosti do Jeho vůle.

S konkrétní finanční pomocí se ozývají charitativní organizace – Charita, Člověk v tísni… prostřednictvím médií zveřejňují čísla účtů a nabízí pomoc a podporu postiženým oblastem na Ukrajině.

Jak může pomoci náš řád?

Máme v živé paměti velkou solidaritu, účast i konkrétní pomoc celého našeho národního společenství při vyhlášení sbírky na pomoc do Libanonu nebo Chorvatska. Ukrajina je ve válce a pomoc potřebuje – duchovní i materiální!

Proto NR SFŘ vyhlašuje do 30. 3. 2022 finanční sbírku na pomoc postiženým a ohroženým lidem na Ukrajině a prosí Vás o pomoc dle Vašich možností. Pokud bude třeba, lhůta bude prodloužena.

Finanční dary zasílejte na účet SFŘ č. 189969375/0300 s variabilním symbolem 11

Vámi darovanou částku bychom odeslali po konzultaci se sestrou Dinou OFS na příslušný účet zajišťující přímou, adresnou pomoc postiženým.

Sestra Dina Shabalina je členkou mezinárodní rady SFŘ, byla zvolena v listopadu na Generální volební kapitule v Římě. Dina je Ukrajinka a má patronát i nad SFŘ v naší republice.

Modleme se za Ukrajinu

za Národní radu SFŘ ČR – Marie Richterová, hospodář NR