Důvěřuj svému vnitřnímu já

Devátý týden: Setkat se se svým pravým já

Richard Rohr sdílí některé ze svých základních učení o Pravém Já. To je místo kde je v nás Boží Přítomnost

Začni hledat své Já

Hledání a stálé znovuobjevování Pravého Já je základní směr, který nám pomůže přijímat lásku od Boha, od druhých lidí i přijmout nás samotná. Pomůže nám lásku dávat. Dd samého počátku jsme stvořeni k obrazu Božímu (Genesis 1:26–27; Efezským 1:3–4).

Pravé já je v každém z nás

Vy (a také každá jiná stvořená věc) jste byli počati spolu se svou jedinečnou božskou DNA, se svým vnitřním osudem, vaším absolutním centrem, ve kterém je vepsána celá pravda o vás. Je to jakýsi pravý věřící, který je ale zastrčený ve sklepě vaší bytosti, váš obraz Boží, který žadoní o svolení a o naplnění svého poslání. Prosí aby se smělo ukázat. “Ti byli vyvoleni v Kristu dříve, než byl stvořen svět – aby stáli před Bohem v lásce – předem označeni jako plně adoptivní synové a dcery” (viz Efezským 1:4–5). Ano – to je vaše Pravé Já. V historii se často nazývalo “duše”.

Vlastníme lidské i božské

Ježíš nám zjevil paradox o celé své bytosti: lidské a božské není v nás oddělené, ale jsou jedno! Zjevil to svým životem. Zajímalo by mě, proč se my tak bráníme stejnému výsledku? Pro většinu z nás se to zdá příliš dobré a příliš nebezpečné, než aby to byla pravda? Přitom existuje tolik důkazů o opaku! Nejen já, ale mnoho duchovních spolu se mnou to neustále opakují a učí. Také tradice s námi souhlasí. Je to proto, že se bojíme nést břímě božství? Jak říká Marianne Williamsonová: “Naším nejhlubším strachem je to , že jsme velmi mocní.” [1] Možná si podvědomě uvědomujeme, že kdybychom tomu opravdu věřili, jsme chrámy Boží (viz 1 Korintským 3:16, 6:19; 2 Korintským 6:16). A my bychom pak podle toho museli žít.

Duch svatý a my

Pravé Já, je přebývání Božského v nás, je to Duch Svatý v nás. Řekl bych, že Pravé Já je přesně ta božská část , která je v nás natolik velká,a natolik hluboká, a také dostatečně milostivá, aby úplně přijala celou naši lidskou část. Jste-li opravdoví lidé, pak mít v sobě touhu odmítnout své ochuzené lidství.. Přemýšlejte o tom!

Přijmi své božské já s pokorou jako dar

Na rozdíl od hodnot světa je to právě nesmírná pokora, nikoliv arogance, které charakterizuje někoho, kdo žije v Pravém Já. Sice víte, že jste Dítě Boží, ale také víte, že jste si to nezasloužili a že toho nejste hodni. Je vám jasné, že jste dostali dar (viz Efezským 2:8–9 a všechny Pavlovy spisy). Jediné, co můžete udělat, je poděkovat Někomu jinému. Vaše vnitřní já občas pláče radostí a bez váhání pokleká.

Jak je to s vaším náboženstvím ?

Skutečným účelem zralého náboženství je vést vás ke stále novým zkušenostem s vaším Pravým Já. Pokud to vaše náboženství nedělá, je k ničemu. Každá svátost, každý biblický příběh, každá bohoslužba, každé kázání, každý hymnus, každý kousek kněžství, služby nebo liturgie je určen právě k jednomu účelu: umožnit vám zažít své Pravé Já . Pochopit kdo jste v Bohu a kdo je Bůh ve vás – a pomáhat vám žít velkorysý život z tohoto Nekonečného Zdroje.

Prameny:

[1] Marianne Williamson, A Return to Love: Reflections on the Principles of “A Course in Miracles” (New York: HarperCollins, 1992), 190

Adapted from Richard Rohr, True Self/False Self, discs 1 and 2 (Cincinnati, OH: Franciscan Media, 2003, 2013), CD; and

Immortal Diamond: The Search for Our True Self (San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2013), 16–17.

Image credit: Charlein Garcia, Untitled (detail), 2018, photograph, Philippines, Unsplash, free use. Jenna Keiper, Untitled Leaves (detail), 2020, photograph, New Mexico, used with permission. Charlein Garcia, Untitled (detail), 2018, photograph, Philippines, Unsplash, free use. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States.

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: The true self is deeper than our egos and eccentricities. At times mirroring the innocence of a child, it awaits our remembering. May we also open, with childlike curiosity, to our own transformation.