Vývoj náboženství

Objevme znovu “Ježíšovo hnutí”

Desátý týden : pět etap vývoje

Včerejší meditace nastínila vývoj založený na tom, co otec Richard nazývá “Pět M” – neboli pět etap vývoje: lidská kreativita, instituce, památník (monument) a vzpomínky (paměť). Dnes budeme spolu s ním přemýšlet nad příklady jednotlivců, kteří se nechali inspirovat “Ježíšovým hnutím”. Rozhodli se proměnit ” stroj a monument ” ve svých životech.

Starý stroj lze oživit a nabít novou energií

Stroje a monumenty mohou být znovu obohaceny novou vizí člověka a hnutí.

Zkušenost Franka mého přítele z CAC

V prvních letech CAC nás často navštěvoval náš přítel Frank, který pracoval pro Jaderné testovací centrum mimo Las Vegas v Nevadě. Ve skutečnosti Frank v něm vedl tým pro operace několik let – a pak se odvážil, milostí evangelia, svoji práci zpochybnit. Dokonce se ke mně jednou připojil, když jsme přímo na jaderném testovacím místě projevovali občanskou neposlušnost. Nikdy nezapomenu na to, jak kráčel ke mně s napůl ustaraným a napůl radostným úsměvem na tváři. “Celé roky jsem věřil tomu co učíš Richarde . Nyní musím i věřit tomu, kam mne to zavedlo,” řekl. Stáli jsme tam spolu, občansky neposlušní, a kolem projížděli do práce jeho bývalí zaměstnanci a dávali najevo nelichotivá gesta vůči svému bývalému šéfovi. Byl jsem pokořen a také ohromen jeho odvahou a pokorou. Opustil svůj bezpečný pomník po setkání s mužem jménem Ježíše a připojil se k vizi mírového hnutí.

Frank udělal totéž co první Ježíšovi učedníci

Určitě je těžké a velmi vzácné zpochybňovat svoji vlastní práci. Když Ježíš povolal své učedníky, povolal je také pryč z jejich zaměstnání a také z jejich rodin (viz Matouš). 4:22). Samozřejmě, že práce a rodiny nejsou špatné. Ježíš učedníky povolal, aby opustili své sítě. Proč? Protože dokud je někdo svázán se jistotou svého zaměstnání, mnoho věcí, nevidí a nemůže kritizovat. To je jedna z velkých nevýhod duchovenstva, kteří slouží za mzdu od církve. Možná to bylo důvodem proč svatý František nechtěl, abychom byli vysvěceni na kněze. Máme pak tendenci si myslet a říkat, to co nepodkopává naši společnost nebo firemní zaměření.

Svatý František z Assisi (1182–1226) je pro nás příkladem , jak provést holistickou změnu:

František z Assisi nám nabízí model transformace. Neútočil přímo na pomníky nebo instituci, ale vyšel z ní na okraj a žil podle svého. František se nechal inspirovat původní Ježíšovou dynamikou a pokojem.

Vyjdi z “památníku” ne okraj a rozhlédni se

Assisi bylo obklopen městskými hradbami. Uvnitř těchto zdí byla katedrála a zavedené kostely. Všechny byly dobré. Kostely byla místa, kde František poprvé slyšel evangelium a kde se zamiloval do Ježíše. Ale pak pokorně vyšel za hradby a opravil staré ruiny kostelíka zvané San Damiano a Portiuncula. Neříkal ostatním, že to dělají špatně. Jen se jemně a láskyplně snažil udělat to lépe. Myslím, že to je skutečná rekonstrukce, reformace. Nejlepší kritikou špatného je vytvořit lepší praxi. To by mohlo být perfektní motto pro všechny rekonstrukční práce. Neničit stroje ani monumenty, ale oživit je novou energií a formou.

Prameny:

Adapted from Richard Rohr, The Wisdom Pattern: Order, Disorder, Reorder (Cincinnati, OH: Franciscan Media, 2001, 2020), 95–98.

Image credit: Jenna Keiper, Untitled Church I (detail), 2020, photograph, New Mexico, used with permission. Toni Frissell, Minnie Burden, barefoot, riding a horse (detail), 1964, photograph, Library of Congress, public domain. Jenna Keiper, Untitled Window (detail), 2020, photograph, New Mexico, used with permission. Jenna Keiper and Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States.

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: The left and right photos are of stone monuments: solid and unmoving. Between them the fresh energy and movement of a horse and rider breathe life into this trio of images. How can we stay connected to the energetic, movement origins of our religions?

email CAC