Neboj se

Bůh v podobě kvočny, starající se o svá kuřátka

Třináctý týden: Nebojte se!

V tu samou hodinu přišli někteří farizeové a řekli [Ježíši]: „Rychle odtud odejdi, protože Herodes tě chce zabít.“ On jim řekl: „Jděte a vyřiďte té lišce: Hle, já vyháním démony a uzdravuji dnes i zítra, a třetího dne dojdu svého cíle. Avšak dnes, zítra i pozítří musím jít svou cestou…„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!“

Nadia Bolz-Weber je luteránská pastorka, spisovatelka a vzácná přítelkyně otce Richarda, publikovala své kázání během prvního uzavření během Covidu ve Spojených státech. Popisuje v něm jak si mohou křesťané vykládat biblický příkaz “Nebojte se”.   

Nadia Bolz-Weber

 

Matka slepice. Kvočna.   

Možná tento krásný obraz Boha je pro nás velmi důležitý. Jsme křehké, zranitelné lidské bytosti, které jsou vystaveny velkému reálnému nebezpečí. Nemyslím, že tento verš vysvětluje jaké chování je správné a jaký postoj, bychom mohli napodobit, když si přejeme být správní, dobří a nebojácní. Ale ani si nemyslím, že znázornění Matky Slepice znamená, že vás Bůh ochrání před Herodem nebo že vás Bůh ochrání před špatnými věcmi.   

Nebezpečí bude vždy nebezpečí

Protože upřímně řečeno, nic nezabrání tomu aby nebezpečí bylo nebezpečné.   

Kvočna ve skutečnosti nemůže zabránit odhodlané lišce, aby zabila její kuřátka. Liška je skutečné nebezpečí a slepice při jejím útoku nemůže ochránit svá mláďata. K čemu je znázornění Boha jako Matky Slepice? ,Víra v Boha kvočnu nás nemusí ochránit?  

Jak se v nebezpečí přestat bát?

Co nám pomůže přestat se bát? Není to pocit získaného bezpečí.  

Možná je to Láska!  

Matka slepice ( Bůh ) nebrání liškám, aby přestaly být nebezpečné. . . Bůh nám pomáhá aby nám lišky nezabránily i nadále prožívat i s liškami neuvěřitelně krásný dar života.  

U Boha v nebezpečí nacházíme přístřeší

Bůh ( Matka Slepice) shromažďuje všechna svá kuřátka s prachovým opeřím, ony nádherné maličké tvorečky pod svoje ochranná křídla. Chce abychom věděli, kam patříme, protože právě u něj nacházíme teplo a přístřeší.   

V nebezpečí budeme dál, ale strach už mít nemusíme

Ale víra v Boha vám nepřináší bezpečí.  Liška stále existuje. Nebezpečí stále existuje!   

A tak zjišťuji, že nebezpečí není to, co můžeme osobně ovlivnit, ale strach ovlivnit můžeme.    

Opakem strachu je láska

Možná opakem strachu není statečnost. Opakem strachu je možná láska. Takže v odpovědi na naše vlastní nebezpečí, na nebezpečné Herody kolem nás a v nás, v naší reakci na velmi reálná nebezpečí dneška, dostáváme od Boha pozvání, pozvání pro lidi víry: skryjte se v mé Lásce a odpovídejte na strach láskou.

Prameny:

Image credit: Nicholas Kramer, Untitled (detail), 2021, photograph, Washington, used with permission. Paul Thompson, Untitled Sunrise (detail), 2021, video still, New Mexico. Jenna Keiper, Moonrise I (detail), 2020, photograph, Washington, used with permission. Jenna Keiper, 2022, triptych art, United States.

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: Playing with the light found within night, in these images we find beauty and rest even in moments that might feel eerie and dangerous.