Hledání Grálu

Zkušenosti s grálem

Třicátý šestý týden: Hledání grálu

Richard vypráví o zralosti, která je nutná k tomu, aby nás autentická duchovní zkušenost změnila na hlubší úrovni. Nazývá ji zkušeností Grálu:

Zralost přibližně ve věku 35 let? Nebo později?

Zenoví mistři tradičně nedovolovali mladému člověku přijít a studovat duchovno, dokud mu nebylo alespoň pětatřicet let. Podobné omezení zavedl ve svém institutu v Curychu i Carl Jung. Římskokatolická církev měla v kanonickém právu srovnatelné směrnice; například biskupem se člověk nemohl stát před dosažením pětatřiceti let.

Parsifal hledající grál také nebyl mladík

Parsifalův věk se nedozvídáme, ale předpokládáme, že v době, kdy příběh začíná, už není mladíkem. Když se vydáme na cestu příliš rychle, pravděpodobně se v otázkách nevyznáme, zvláště pokud nemáme rádce, který by nás vedl.

V mládí může naše ego dospět spíše  k pýše než k pokoře

Pokud tedy máme zkušenost s Bohem – kterou nazývám zkušeností s Grálem – příliš brzy na své cestě, pravděpodobně ji využijeme k nafouknutí vlastního ega. Pokud nás naše ego ke svatému připoutá příliš rychle, často nevíme, co s ním dělat, kromě toho, že si řekneme: “Nejsem snad výjimečný?”.

Touha po zralosti ne po svatosti

Proto když do života mladého člověka vstoupí Grál, často se jeví jako zahalený. To se pro mě stalo aktuální otázkou v prvních letech existence společenství Nový Jeruzalém v Ohiu, kde jsem byl v podstatě já a tisíc mladých lidí. Tam jsem viděl nebezpečí náboženské zkušenosti, která je chráněná, vznáší se nad ní závoj a mluví se o ní. Měli jsme partu osmnáctiletých kluků, kteří toužili být svatí a správní. To samo o sobě nevede k opravdové moudrosti.

Získat vědomí, že jsme děti – děti Boží

Zatímco hrdinské příběhy jsou pro mladé lidi vždycky vzrušující, mýtus o grálu má asi větší smysl pro lidi někde uprostřed života. Můžeme si připomenout, že Ježíš prožil plnohodnotnou zkušenost s Grálem až kolem třiceti let. Při svém křtu slyší hlas z nebe: “Ty jsi můj milovaný syn” (Mk 1,11). Poté okamžitě opouští svět produktivity, výkonnosti a úspěchu. Odchází na poušť, kde se postí a čelí utrpení, zkouškám a nejistotě. Vědomí, že je Božím milovaným dítětem, změní jeho život.

Být otevření k Bohu jako děti k otci nebo matce

Zkušenost s Grálem je první numinózní zkušeností (překl.: zážitek bytostného já), která nám otevírá oči. Stačí, aby se odehrála jen jednou. Když jsme konečně schopni být otevření a bdělí – a to dá práci -, pak jsme na pravé, hrdinské cestě, kterou vykonali i ti, které obvykle nazýváme svatými.

Nechtít mít nade vším kontrolu a pustit k sobě laskavý vesmír

To, co se v nás vyvíjí, je stále menší a menší kontrola. Stále více cítíme, že někdo jiný je pro nás víc než my sami pro sebe. Jediné, co můžeme dělat, je jít mu z cesty. Uvědomujeme si, že jde o radikálně laskavý vesmír, který je na naší straně navzdory absurditě, hříchu, bolesti a slepým uličkám. Bude to spíše pouštění než přebírání. Možná právě proto je těžké to přijmout.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy vložil překladatel

Prameny:

Adapted from Richard Rohr, Quest for the Grail (New York: Crossroad Publishing, 1994), 97–98, 105, 106.

Image credit: Katrina Lillian Sorrentino, Entelechy 1, 2 & 3 (details), 2022, photographs, Spain, used with permission. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States. Click here to enlarge image.

This week’s images by Katrina Lillian Sorrentino appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: Entelechy: the seeded, coded essence that contains both patterns and possibilities for your life. Ever since I left my Christian marriage, I wanted to do the Camino, a pilgrimage that people from all over the world make to St. James’ tomb in Santiago de Compostela, Spain. In May, I walked it as a ritual in order to shed a previous version of Self and embody a truer one. I walked a total of 333 miles in order to capture entelechy through the photograph. This series is a relic of a ritual that carried me further into being. —Katrina Lillian Sorrentino