přesto mi právě toto poznání - že jsem ještě nežil lásku - umožňuje stát pod vodopádem nekonečného milosrdenství. Teprve pak vím, jak nechat milosrdenství volně proudit skrze mě. To, že ji nezaslouženě přijímám, mi umožňuje ji nezaslouženě dávat. 

Změna vědomí

Třicátý sedmý týden: Odpuštění

Otec Richard věří, že skutečné odpuštění je možné pouze prostřednictvím větší proměny vědomí v nás: 

Vinný kmen – Bez napojení na Boha nejsme schopni v obtížných situacích milovat

V dualistickém vědomí nemůžeme druhého upřímně milovat ani mu odpustit. V našem navyklém, dualistickém způsobu myšlení se vnímáme jako odděleni od Boha i od sebe navzájem. Prokázali jsme Božímu lidu velkou medvědí službu tím, že jsme mu kázali evangelium, ale nedali jsme mu nástroje, díky nimž by se tomuto evangeliu mohl podřídit. Jak řekl Ježíš: “Odříznuti od vinného kmene nemůžete nic dělat” (Jan 15,5). “Vinný kmen a ratolesti” je jedním z největších křesťanských mystických obrazů nedvojnosti mezi Bohem a duší. V Bohu a s Bohem můžeme milovat a odpouštět všechno a všem – dokonce i svým nepřátelům. Sami a o samotě budeme časem jen zřídka schopni milovat v obtížných situacích prostřednictvím vlastní vůle a intelektu.

Vnitřní oko – je nutné se obrátit a získat sebepoznání

Neduální vědomí je nový způsob vidění. Ježíš řekl: “Lampou těla je oko” (Lukáš 11,34). Duchovní zralost je do značné míry růstem ve vidění. Zdá se, že plné vidění nám zabere většinu života. U těch, kteří se věnují vnitřní práci, dochází ke kumulativnímu a exponenciálnímu růstu vnímání. U lidí, kteří popřeli veškerou stínovou práci a ponižující sebepoznání, dochází také ke kumulativnímu uzavírání. To je klasická uzavřenost mysli a srdce, kterou vidíme u některých starších lidí. Čím déle vytrvale nežádáme o odpuštění, tím je to těžší, protože máme stále více let iluzí, které musíme ospravedlňovat. Umožněte obrácení co nejdříve! S postupem času je to stále těžší.

Jen Bůh je dobrý – poznej své stíny a tmu

Všechny fyzické stíny jsou tvořeny směsí tmy a světla, a to je jediné spektrum lidského vidění. Nemůžeme vidět uvnitř úplného světla ani úplné tmy. Přemýšlejte o tom. Jak se stíny věcí postupně ukazují jako srozumitelné a skutečné, ztrácíme zájem idealizovat nebo zbožšťovat osoby či události, zejména sami sebe. Jak říká Ježíš bohatému mladíkovi: “Jen Bůh je dobrý” (Mk 10,18). Všechny stvořené věci jsou směsicí dobrého a ne tak dobrého.

Kontemplativní myšlení –přijmeme sebe s dary i chybami a totéž přijmeme i u druhých lidí

To neznamená, že přestaneme milovat druhé lidi; ve skutečnosti to znamená, že začneme lidi a stvoření skutečně milovat. Neznamená to nenávist k sobě samým nebo pochybnosti o sobě, ale konečně přijmout a plně vlastnit jak své dary, tak své slabosti; už se navzájem nevylučují. Totéž nakonec dokážeme udělat i pro druhé a nedovolíme, aby chyby druhého člověka zničily náš širší vztah k němu. Proto je kontemplativní, neduální myšlení naprosto nezbytné pro lidský rozkvět. Je to změna, která mění všechno ostatní. Umožňuje lásku, odpuštění a trpělivost. Bez něj jsme navždy uvězněni uvnitř svých soudů.

Prameny:

Adapted from Richard Rohr, Essential Teachings on Love, selected by Joelle Chase and Judy Traeger (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2018), 206, 213–214.

Image credit: Katrina Lillian Sorrentino, Entelechy 4, (detail), 2022, photograph, Spain, used with permission. Belinda Rain, Meadow (detail), 1972, photograph, California, public domain. Katrina Lillian Sorrentino, Entelechy 11, (detail), 2022, photograph, Spain, used with permission. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States. Click here to enlarge image.  

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story.  

Image inspiration: Seeing what is. Acknowledging. Clearing the air. After the vines are ripped from the wall, allowing new growth.