Mezináboženské nenásilí

Mezináboženská přátelství Pátek, 11. listopadu 2022

Téměř před dvaceti lety napsal jezuitský mírový aktivista John Dear v časopise CAC Radical Grace o nenásilném dopadu, který může mít mezináboženská spolupráce:

V srdci každého velkého náboženství je ideál smířeného lidstva

V srdci každého velkého náboženství je vize míru, ideál smířeného lidstva, cesta soucitu, lásky a spravedlnosti, základní pravda nenásilí.

Mahátma Gándhí mezi hinduisty a muslimy

Mahátma Gándhí [1869-1948] byl první, kdo poukázal na nenásilí mezi náboženstvími. . . . Když se přestěhoval do Indie a znovu uviděl hluboké nepřátelství mezi hinduisty a muslimy, učinil z mezináboženského nenásilí jádro své každodenní bohoslužby. Každý den, když se jeho komunita scházela k modlitbě, četli úryvky z hinduistických a muslimských písem, z Kázání na hoře a z hebrejské Bible. Poté seděli pětačtyřicet minut v tichu. Obvykle zakončili modlitbu hymnou o všeobjímající lásce, která všechny usmiřuje, o lásce i k nepřátelům. Čtyřicet let mezináboženské kontemplativní modlitby ho proměnilo v univerzálního ducha, jak v to doufají všechna hlavní náboženská písma pro nás všechny. . . .

Gándhí chtěl, abychom se naučili respektovat jiná noboženství

Mahátma Gándhí

„Náboženství jsou různé cesty sbíhající se do stejného bodu,“ napsal kdysi Gándhí. „Co záleží na tom, že jdeme různými cestami, pokud dojdeme ke stejnému cíli?“ [1] . . . [a] „Na zemi nebude trvalý mír, pokud se nenaučíme nejen tolerovat, ale dokonce respektovat jiná náboženství jako svá vlastní.“ [2 [2]

Gándhí kritizoval náboženství, která odmítla Ježíšovo nenásilí

Gándhí zjistil, že když se učíme z náboženství druhých, můžeme si navzájem pomáhat prohlubovat víru ve své vlastní osobní tradici. Jeho kritika organizovaného křesťanství – že odmítlo Ježíšovo nenásilí a stalo se imperiálním náboženstvím založeným na římském impériu – pomohla nesčetným křesťanům vrátit se k základnímu Ježíšovu učení, počínaje Kázáním na hoře. Baptista Martin Luther King mladší vypověděl, že hinduistický Gándhí mu pomohl následovat Krista více než kdokoli jiný.

Od počátku 80. let působí Dear jako autor, aktivista a mírotvorce, hluboce ovlivněný a inspirovaný mezináboženským přátelstvím.

Vzor přátelství mezi Dr. Kingem, rabínem Abrahamem Heschelem a Thich Nhat Hanhem stále přináší dobré ovoce v našem světě

Za posledních dvacet [nyní již téměř 40] let jsem díky své práci v mírovém hnutí zažil nejhlubší multikulturní a mezináboženská spojení. Díky naší společné vizi nenásilí jsem navázal mnoho přátelství přesahujících kulturní a náboženské hranice. Toto mezináboženské mírové hnutí vzešlo z hnutí za občanská práva, když Dr. King vyzval náboženské vůdce, aby s ním pochodovali do Selmy. Vzor přátelství mezi Dr. Kingem, rabínem Abrahamem Heschelem a Thich Nhat Hanhem stále přináší dobré ovoce v našem světě a je příkladem cesty, kterou musíme všichni vykonat.

V době, kdy svět visí na pokraji jaderného a ekologického zničení a kdy vedeme válku ve jménu náboženství, musíme zkoumat náboženské kořeny nenásilí, stejně jako to dělal Gándhí. Možná pak uslyšíme výzvu k odzbrojení, abychom se navzájem objali jako sestry a bratři a přijali dar míru, který nám již byl dán.

Prameny:

[1] M. K. Gandhi, Hind Swaraj and Other Writings, ed. Anthony J. Parel (New York: Cambridge University Press, 1997), 53.

[2] M. K. Gandhi, In Search of the Supreme, vol. 3, ed. V. B. Kher (Ahmedabad: Navajivan Publishing, 1962), 10.

John Dear, “The Common Ground of Interfaith Nonviolence,” Radical Grace 16, no. 2 (April–June 2003): 3. 

Image credit: Jeremy Yap, Untitled (detail), 2017, photograph, Unsplash. Dann Zepeda, Untitled (detail), 2017, photograph, Unsplash. Austin Kehmeier, Untitled (detail), 2020, photograph, Unsplash. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States. Click here to enlarge image.

Image inspiration: Opening the door to difference—to include, rather than exclude—we see a beautiful beyond and receive the life water of new ways to see.