rok 2023

 Prorocká cesta    

 Shrnutí prvního týdne  1. ledna – 6. ledna 2023            

Neděle

Většina z nás byla naučena vnímat křesťanství nikoliv jako prorockou cestu, ale jako soutěž, která okamžitě rámuje realitu v pojmech výhra-prohra, vítězové a poražení. Prorocká cesta říká, že existuje způsob směřování k vítězství, který zahrnuje i prohru. Nevylučuje ji. -Richard Rohr

Pondělí

Proroci zachovávali Boží slovo pozemské. Zachovávali ho v celistvosti. Zachovávali ho skutečné. Nedovolili nám oddělit zemi od nebe. Dávali nebe a zemi dohromady a říkali: „Všechno je to jedno“. -Richard Rohr

Úterý

Je zajímavé, že Pavel uvádí proroctví jako druhý nejdůležitější z darů Ducha. Přesto si myslím, že můžeme s jistotou říci, že většina z nás vyrostla v domnění, že proroctví je něco, co existovalo v minulosti, ale nemá žádný současný význam nebo smysl. Opravdu jsme nečekali, že se s nějakými proroky setkáme. -Richard Rohr

Středa

Ačkoli je mnoho proroků v Bibli představováno jako jednotliví nositelé Božího slova, často existovalo společenství dalších proroků, z něhož pocházeli nebo s nímž byli spojeni. A kdo je tedy vaše společenství? -Barbara A. Holmes

Čtvrtek

Věříte, že život je skutečně dynamický? Že ještě není zcela dokončen? Že nejenže jste stále zapojeni do kroužící řady potenciálů, ale že jste potenciálem. Vy, potenciál. Věříte tomu? -Howard Thurman

Pátek

Prorocký proud podporuje učení, vývoj života směrem k vyššímu vědomí a každé hnutí ke spravedlnosti a komunitnímu blahu. -Nahum Ward-Lev           

Pošlete nám proroky

Praxe prvního týdne    

                „Pošlu jim proroky,“ říká Boží Moudrost, „ale oni je zabijí a potom jim postaví pomníky.“ „Proroci jsou proroci,“ říká Boží Moudrost. -Na základě Lukáše 11,47.49.

Společně prosíme

Společně prosíme o odvahu pro každého z nás, abychom dnes i v příštích dnech přistupovali k prorocké cestě:

Bůh velkého pohledu

My lidé dáváme přednost uspokojující nepravdě před Pravdou, která je obvykle neuspokojivá.

Pravda je pro nás vždy příliš velká, a my jsme tak malí a bojíme se.

Proto nám posíláš proroky a mluvčí Pravdy, aby nám otevřeli oči a uši pro Tvůj Velký obraz.

Ukaž nám, jak je slyšet, jak je podpořit,  a jak interpretovat jejich moudrost.

Pomoz nám důvěřovat, že Tvůj prorocký hlas může být sdělován i našimi slovy a činy.

Kéž se cvičíme v duchu rozlišování a postoj pokory,

aby byla vyslovována Tvá pravda, a ne naše vlastní.

Prosíme o to ve jménu Ježíše Proroka, kterého jsme také zabili a vždycky budeme zabíjet

Ve jménu našich malých pravd.

Pomoz nám, neboť toužíme mít podíl na Tvém Velkém pohledu. Amen.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version),mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

Prameny:

“God of the Great Gaze,” prayer from Prophets Then, Prophets Now, conference, July 2006 Center for Action and Contemplation. Conference teachings by Joan Chittister and Richard Rohr available as MP3 download.

Image: Jenna Keiper, Untitled Bosque (detail), New Mexico, photograph, used with permission. Benjamin Yazza, Untitled 10 (detail), New Mexico, photograph, used with permission. This year’s images are inspired in form by the 2023 Daily Meditation theme. This week’s main photo takes up most of the image, but we also see a sliver of the image for next week: the next step on our journey. Click here to enlarge image.