023-3 Proroci

Láska mluví pravdu

Třetí týden: Prorocká pravda

                 Říkat pravdu může být velmi obtížná cesta na cestě ke svobodě. -Jacqui Lewis, Fierce Love

Přítelkyně CAC Rev. Dr. Jacqui Lewisová píše o tom, jak prorocké i osobní vyprávění pravdy představuje výzvu pro nás i pro systémy, ke kterým patříme:

Mluvení pravdy v lásce

V mé tradici víry tomu říkáme mluvení pravdy v lásce. Jako duchovní mám mnoho strategií, jak říkat pravdu. Někdy jsem jemná, potřebuji se dobře postarat o toho, kdo mi naslouchá. Někdy držím pěsti při pochodu za pravdu, za spravedlnost a osvobození. Vždy je mým záměrem uvolnit energii, která je v příběhu zachycena, osvobodit sebe i druhého, s nímž jsem ve vztahu, abychom našli cestu vpřed.

Mluvení pravdy je také akt odvahy

Můžeme v této akci zvítězit? Změní politici politiku nebo ustoupí požadavkům? Vyslechne kongregace nebo kolega můj názor a dokážu já vyslechnout ten jejich? Mohu přesvědčivým způsobem změnit příběh na veřejném prostranství a otevřít oči, srdce a mysl novým pohledům na svět? Budeme [můj manžel] John a já díky tomuto obtížnému rozhovoru silnější? Říkat pravdu je akt lásky, akt odporu, akt odvahy. Jeho cílem je osvobození, svoboda, a pokud možno i smíření. Bez pravdy však nemůže dojít k usmíření…..

Mluvit pravdu znamená žít v realitě

Historik Howard Zinn napsal: “Nejrevolučnějším činem, kterého se člověk může dopustit, je […] říkat pravdu.” [1] Vskutku! Myslím, že revoluční na pravdě je to, že nás i naše okolí může osvobodit, abychom žili s větší jistotou o tom, co je skutečné, i když to bolí, protože už nejsme spoutáni energií, kterou od nás vyžaduje lež. Lhaní vyžaduje pokračování ve lži a její zesílení, aby pravda zůstala skrytá…. Říkat pravdu vytváří vlny autenticity, které mění svět…..

Pravda je prostě hodně užitečná

Věřím, že pravda je revoluční; je součástí díla nelítostné lásky. Pravda na nás klade osobní, duchovní, etické a morální nároky. Chce být vyslovena, poznána, sdělena. Bolí a je nepohodlná, ale je nezbytná pro naše blaho. Pročišťuje naše duchovní patro a obnovuje naši duši. Pravda je nápojem vody pro vyprahlého poutníka. Promazává vztahy. Osvobozuje nás z otroctví. Buduje důvěru a vazby. Je počátkem autentického života a radosti.

Buďme upřímní i sami k sobě

Pravda nám někdy uniká a my o ni musíme usilovat. Pravda nás vyzývá, abychom byli upřímní k tomu, kdo jsme, k našemu chybujícímu, ale krásnému, zlomenému, ale uzdravujícímu se já. Pravda vede ke smíření a pokoji; bez pravdy není pokoje. Ve světle pravdy jsme schopni ctít svou cestu a milovat sami sebe. Říkat pravdu je duchovní disciplína, která vyžaduje praxi. Nesmíme lhát druhým a, jak naznačil Fjodor Dostojevskij, nesmíme lhát sami sobě. Být k sobě o sobě upřímný znamená milovat se bezpodmínečně, milovat se zuřivě.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

Prameny:

[1] Howard Zinn, “Marx in Soho: A Play on History,” in Three Plays: The Political Theater of Howard Zinn (Boston: Beacon Press, 2010), 115.

Jacqui Lewis, Fierce Love: A Bold Path to Ferocious Courage and Rule-Breaking Kindness That Can Heal the World  (New York: Harmony Books, 2021), 58, 64, 65.

Image credit: A path from one week to the next—Benjamin Yazza, Untitled 10, 8, and 13. Used with permission. Click here to enlarge image.

Prophetic truth catalyzes us to stop avoiding uncomfortable truths.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *