023-3 Proroci

Pravda z Božího srdce 

Třetí týden: Prorocká pravda

Otec Richard popisuje, jak prorokova pravda, poselství a autorita vycházejí ze zkušenosti Božího srdce:

Proroci vytvářeli alternativní vědomí proti dominantnímu

Proroci vytvářeli alternativní vědomí. To se nyní nevytváří snadno. Většina z nás je formována a naše myšlení je formováno dominantním vědomím. Jsme formováni tím, jak myslí všichni, jak myslí kultura. Prorok se odváží vstoupit doprostřed dominantního vědomí a vytvořit alternativu, nový soubor možností. Existuje jiný způsob, jak se na to dívat. A proroci samozřejmě předpokládají, že způsob, který s námi sdílejí, je způsob, jakým se na to dívá Bůh.

Prorok předkládá alternativu – Boží alternativu

Musíme přijmout předpoklad, že prorok skutečně věří, že mluví za Boha. To je výjimečná věc. Prorok věří, že mluví za Boha, a odvažuje se to říkat znovu a znovu, což je velmi odvážné tvrzení: “Tak praví Hospodin.” Říkají: “Hospodin říká toto Sionu” a “Hospodin říká toto Jeruzalému” a cokoli jiného. Prorok mluví ke kultuře, a přesto se nebojí postavit se proti ní, předložit lidem alternativu, Boží alternativu.

Prorok mluví s autoritou protože věří ve svou zkušenost s Bohem

To vše vychází z prorokovy víry, že nějakým způsobem vstoupili do Boží zkušenosti. Vstoupili do Božího srdce. Když tedy prorok vidí nedostatek soucitu, když vidí v srdcích lidí tvrdé srdce, prorok říká: “Vím jistě, že neznáte Boha, protože srdce Boží je soucit. Pokud nežijete se soucitem, pak jste nevstoupili do Božího srdce, protože jsem tam byl a vím, že Boží srdce je soucit. Jste tedy tvrdého srdce a vaše slovo není slovem Páně, protože já znám Boha.” Jak odvážné a krásné, že prorok může mluvit s takovou autoritou a takovou jistotou.

Mluví za Boha, ačkoliv my tomu nevěříme na sto procent

Prorok tvrdí, že má zkušenost s Božím srdcem, a proto na tomto základě posuzuje lidskou skutečnost. A právě to dělá z proroků takové absolutisty. Nebojí se zobecňovat. Nebojí se vznášet rozsáhlá tvrzení. Z naší omezené a konečné perspektivy si říkáme: “No tak, Ámosi. Přeháníš. Není to tak zlé.” Vždycky to chceme říkat prorokům, že? Když čteme, říkáme si: “No tak, trochu se uklidni.” Ale to není pravda. Nemáme tu odvahu, jistotu a vnitřní autoritu, jakou má zřejmě prorok. Odvažují se věřit, a dokonce vědí, že mluví za Boha. Kdybychom měli takovou jistotu, asi bychom také mluvili s odvahou. Řekli bychom: “Tohle je ono.” A pak bychom se odvážili. Proto je těžké naslouchat prorokům.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version),mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

Prameny:

Adapted from Richard Rohr, The Prophets (San Antonio, TX: Catholic Charismatic Bible Institute, 1980), audio recording. No longer available for purchase.

Image credit: A path from one week to the next—Benjamin Yazza, Untitled 10, 8, and 13. Used with permission. Click here to enlarge image.

Prophetic truth catalyzes us to stop avoiding uncomfortable truths.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *