023-3 Proroci

Prorocká pravda 

Shrnutí třetího týdne 15. ledna – 20. ledna 2023           

Neděle

Proroci vždy mluví o tom, o čem se nemluví, a otevírají tak obrovský nový prostor „mluvení“. Pomáhají nám vidět to, co jsme neuměli vidět, dokud nám to nepomohli vidět oni. Tak začínáme poznávat proroka – dochází k rozšíření vidění, k prohloubení pravdy, která tu vždy byla. -Richard Rohr

Pondělí

Co je to prorok? Ten, kdo pojmenovává situaci pravdivě a v jejích největších souvislostech. -Richard Rohr

Úterý

Ať už proroci prorokují jakkoli, jejich integrita se projevuje tím, že se vzdávají vlastního života jako svědectví a svědectvím se staví na stranu zapomenutých a ztracených a hlasitě hlásají, že Bůh, který si je vědom jejich bolesti a cítí jejich utrpení jako [Boží] vlastní, nedovolí, aby tato bolest a utrpení pokračovaly. -Megan McKenna

Středa

Hněv je zdrojem mé tvořivosti. Je to očkování proti apatii a samolibosti. Je to dar, který může být zneužit – nebo moudře využit. Ano, je to pokušení, ale je to také zdroj a příležitost, stejně nevyhnutelná a nezbytná jako bolest. Je to součást daru být člověkem a být naživu.-Brian McLaren

Čtvrtek

Věřím, že pravda je revoluční; je součástí díla prudké lásky. Pravda na nás klade osobní, duchovní, etické a morální nároky. Chce být vyslovena, poznána, sdělena. Bolí to a je to nepříjemné, ale je to nezbytné pro naše blaho.  -Jacqui Lewis

Pátek

Proroci věří, že nějakým způsobem vstoupili do Boží zkušenosti. Vstoupili do Božího srdce. Když tedy prorok vidí nedostatek soucitu, když vidí v srdcích lidí tvrdé srdce, říká: „Vím jistě, že neznáte Boha, protože srdce Boží je soucit.“ A prorok říká: „Nevím, co je to soucit.“ A když prorok vidí v srdcích lidí tvrdé srdce, říká: „Nevím, co je to soucit.“ -Richard Rohr               

 Ctít zastání

Třetí týden cvičení

                Autorka, básnířka a duchovní učitelka Pixie Lighthorse je zapsanou členkou národa Choctaw v Oklahomě. S její modlitbou prosíme Boha, aby nám dal vše, co potřebujeme k obhajobě druhých:

Modlitba pro obhajobu druhých

 

Pomoz mi mluvit o spravedlnosti se zvláštní touhou poháněnou silou, která je větší než povrchní pohodlí a zastaralé systémy.

Dej mi, ať se jako potížistka zasazuji o ty, které miluji a na kterých mi záleží, i o ty, které důvěrně neznám a kteří potřebují mou pomoc.

Najměte mě, abych byla mocným hlasem pro změnu, která uzdravuje, usmiřuje, odpouští a zlepšuje. Pomozte mi vytvořit si čas a prostor, abych mohl poskytnout podporu tam, kde je jí třeba.

Předejte mi vášeň, s níž se budu obtěžovat porušováním práv druhého člověka na život, svobodu, štěstí a jeho hlas.

Najdi mě věrnou a ve službě, abych jezdila na hnutí vedeném srdcem a vedla je, když je to na mně.

Zbavte mě pocitu beznaděje v tom, co vnímám jako opozici. Sjednoťte mě s akcí a nasměrujte mou energii pro druhé.

Připoutejte mě k léku lásky.

Dovolte mi ovlivnit proměnu, která vede k potřebným změnám. Zapalte pochodeň revoluce v mém srdci.

Postav mě vzpřímeně na základ víry, zatímco budu podnikat další kroky.

Vybuduj můj hlas jako nástroj obrany svobod, které zajišťují rovnost.

Udržujte mé motivace čisté. Dej mi nástroje, abych viděl blízko i daleko, a najdi mě, jak často upravuji objektiv.

Pomoz mi, abych dala ruku nahoru pro ty, kteří jsou v neúspěchu: abych fandila těm, kteří nemají šanci. Pomoz mi přijmout, že budu neoblíbená nebo nepochopená, protože se stavím za to, čemu věřím.

Posiluj mou sebedůvěru a dej mi pochopení a empatii potřebné pro udržitelnou existenci. Učiň toleranci mou prioritou a dej mi slova a činy, abych bojovala proti násilí mečem míru.

Nasměrujte mě k inkluzivitě. Pomozte mi přestat stavět jednotlivce do dualistické opozice, spíše mě zaměřte na nápravu nefunkčních systémů a na mou účast v nich. Rozpusťte mé sklony ke klikám, stranickosti, odsuzování, spravedlnosti, skupinám a zatracování či zbožňování těch, o nichž si myslím, že mají víc než já.

Pomoz mi, abych se podílela na zvonění zvonů svobody.

Když deset tisíc lidí šeptá, učiň mě jedním z těch, kteří naslouchají.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Prameny:

Pixie Lighthorse, Prayers of Honoring Voice (Redmond, OR: Lighthorse Publishing, 2017), 37. Used with permission. For more from this author, visit www.pixielighthorse.com or follow her on instagram.com/pixielighthorse

Image credit:  A path from one week to the next—Benjamin Yazza, Untitled 10, 8, and 13. Used with permission. Click here to enlarge image.

Prophetic truth catalyzes us to stop avoiding uncomfortable truths.

1 thought on “Prorocká pravda 

Comments are closed.