Ježíš jako prorok

Čtvrtý týden: Ježíš jako prorok
Albert Nolan

Meditace tohoto týdne se zaměřují na Ježíše jako proroka. Albert Nolan (1934-2022) byl jihoafrický teolog a aktivista proti apartheidu, který se inspiroval Ježíšovou prorockou identitou.

Ježíš byl také prorok

Ve svých úvahách o tom, kdo byl Ježíš, se jeho současníci shodli na tom, že ať už byl Ježíš čímkoli jiným, byl prorokem (Mk 8,27-28; Lk 7,16). Někteří si možná mysleli, že byl falešným prorokem, ale zjevně mluvil a jednal jako prorok. A tak se jistě viděl i Ježíš (Lk 4,24). Nezdá se, že by někdy odporoval někomu, kdo o něm mluvil jako o prorokovi. Ve své základní inspiraci se tedy Ježíšova spiritualita podobala spiritualitě hebrejských proroků…..

Ježíš mluvil za Boha a jeho jménem

Ježíš mluvil, stejně jako většina proroků, za Boha nebo jeho jménem. Ve skutečnosti se zdá, že tak činil s větší jistotou a odvahou než kterýkoli jiný prorok…. Odkud Ježíš čerpal tuto neotřesitelnou jistotu, že může mluvit tak přímo za Boha?…

Ježíš byl blízko Bohu

Proroci prožívají nejen zvláštní povolání od Boha, ale také zvláštní blízkost k Bohu, která jim umožňuje porozumět Božím “pocitům” a “myšlenkám” ohledně toho, co se děje nebo bude dít v budoucnosti. Právě tato mystická zkušenost sjednocení s Bohem jim umožňuje mluvit Božím jménem.

Ježíš byl mužem modlitby a rozjímání

Při četbě evangelií máme všeobecný dojem, že Ježíš byl do značné míry mužem činu: kázal, učil, uzdravoval a konfrontoval náboženské a politické vedení. Ne vždy si však všimneme, že za všemi těmito aktivitami a na jejich podporu se skrýval život neustálé modlitby a hlubokého rozjímání.

Nolan poukazuje na kontemplativní spiritualitu, která naplňovala Ježíšovo prorocké působení:

Ježíš se modlil pravidelně

Zdá se, že Ježíš využíval každé možné příležitosti, aby se odebral na tiché a osamělé místo k modlitbě a rozjímání. “Ráno, když byla ještě tma,” říká Marek 1,35, “[Ježíš] vstal, vyšel na opuštěné místo a tam se modlil” (viz také Marek 6,46 a Lukáš 4,42). Lukáš 5,16 říká, že to dělal pravidelně. Předtím, než si vybral svých dvanáct apoštolů, strávil celou noc na modlitbách, jak se dozvídáme (Lk 6,12)…..

Ježíš byl mystik

Zajímá nás zde mocně prostý způsob, jakým proroctví a mystika tvoří v Ježíšově životě a spiritualitě neoddělitelný celek…. Tradičně … proroci byli mystiky a mystici byli proroky. Jakákoli představa, že by někdo mohl být prorokem volajícím po spravedlnosti a společenské změně bez určité zkušenosti sjednocení s Bohem, byla nemyslitelná. Stejně tak byla nemyslitelná představa, že by někdo mohl být dokonale dobrým mystikem, aniž by se kriticky vyjadřoval k nespravedlnostem své doby.

Nolan vidí Ježíše jako toho, kdo nás všechny nakonec vyzývá, abychom byli proroky.

Ježíš toužil otevřít prorockého ducha pro všechny

Každý, kdo chce brát Ježíše vážně, musí být připraven stát se prorokem a mystikem. V dějinách Izraele před Ježíšem byli proroci vzácnými jedinci. Ježíšovým cílem bylo otevřít ducha proroctví všem…. Pak se i my všichni můžeme stát dostatečně odvážnými, abychom mohli promlouvat jako proroci.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

Prameny:

Albert Nolan, Jesus Today: A Spirituality of Radical Freedom (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2006), 63, 67, 68, 72, 75.

Image: A path from one week to the next—Benjamin Yazza, Untitled 8, 13, and 7. Used with permission. Click here to enlarge image. 

Jesus used the mystery and variety of the natural world to teach us.