Proroctví je projevená láska

Čtvrtý týden: Ježíš jako prorok

Dr. Barbara Holmesová ve výuce pro Živou školu CAC vyzývá studenty, aby se zamysleli nad Ježíšovými prorockými úkoly:

Proroctví je z  Ducha nevyvyšuje ego

Co dělal Ježíš jako prorok? Jako prorok Ježíš konal zázraky, uplatňoval moc nad přírodou a duchovními entitami, chodil po vodě, proměňoval vodu ve víno. Jako prorok Ježíš uzdravoval. Jako prorok Ježíš sytil hladové. Jako prorok Ježíš prorocky učil….. Seděl u nohou starších, ale učil také srdcem: naslouchal šepotu Ducha svatého a nechal ho, aby skrze něj promlouval. Víte, že vyučování, pokud není duchem, je pouhým povyšováním ega a opakováním informací. Prorocké vyučování přesahuje fakta a materiál, sahá do nevyslovitelného a nechává vyučovat ticho a Ducha.

Proroctví je duchovní dar

Ježíš také uplatňoval duchovní dary…. Proroctví je duchovní dar. O daru proroctví píše Pavel v listu Římanům. A řekl: “Máme dary, které se liší podle milosti, jež nám byla dána … proroctví úměrně víře” (Římanům 12,6). A přestože je proroctví v Bibli zmiňováno častěji než jakýkoli jiný dar, je také uvedeno, že proroctví pomine a zůstane jen láska…..

Proroctví je proměněná láska

Proroctví ožívá jako láska. Prorok Ježíš je projevená láska. I my můžeme být projevenou láskou ve světě…..

I dnes můžeme využít svých darů

Ježíš je prorok, který nás jako křesťany vede. A právě o to se s vámi chci podělit. Nemusíte jíst kobylky [Jan Křtitel] ani ležet na boku v hadrech [Ezechiel]. Možná stačí jen ochota přinášet svůj život jako “živou oběť, svatou a Bohu milou” [Římanům 12,1]. Stačí, když si uvědomíme, že nastal čas plně využít svých darů, že jsme ztělesněním nového řádu. Následujeme příklad, který nám dal prorok Ježíš. Ve své době byl Ježíš ztělesněním nového řádu, byl naplněním proroctví těch, kteří odešli před…..

I my můžeme Duchem převrátit systém

Protože Ježíš přišel a skutečně převrátil a překonal systémy tohoto světa, vyzývá nás, abychom učinili totéž. Víte, systém říká: “To nejde. Po vodě se chodit nedá. Gravitace vítězí.” Systém říká: “Náboženství je k ničemu, jen k uklidnění lidí, a své peníze raději vložte do růstových podílových fondů.” Systém říká, že “náboženství je k ničemu, jen k uklidnění lidí. Ježíš říká, že existuje jiná cesta, prorocká cesta, a dokonce i nyní Ježíš vyzývá: “Vystupte na vodu, pojďte.” Ježíš říká: “Pojďte, pojďte, pojďte.” Ježíš říká: “Pojďte, pojďte, pojďte.” 

Nabízejme své obdarování druhým lidem

Možná si teď říkáte: “Jak mám jít po vodě? Vždyť já ani neumím plavat.” A co když ne? Nuže, nabízíme své dary Bohu a bližním, tak chodíme po vodě. Vaším darem může být modlitba, umění, obchod nebo vyučování, ale prorocké povolání zdokonalí vaše dary tak, že samotný váš život bude prorockým svědectvím světu.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

Prameny:

Adapted from Barbara A. Holmes, “We Shall Also Be Prophets,” July 2022, CAC Living School curriculum. Unpublished material.

Image: A path from one week to the next—Benjamin Yazza, Untitled 8, 13, and 7. Used with permission. Click here to enlarge image. 

Jesus used the mystery and variety of the natural world to teach us.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *