Ježíš odhaluje stín

Čtvrtý týden: Ježíš jako prorok

                 Richard Rohr chápe Ježíše v dlouhé řadě židovských proroků, kteří svému lidu zjevovali nepohodlné pravdy. Ježíš odhaluje stín, konfrontuje ego a vyzývá lidi k proměně.

Stínu se bojíme

Stín je ta část našeho já, kterou nechceme vidět, nechceme, aby ji viděli ostatní, a které se stále bojíme. Máme tendenci se ji snažit skrývat nebo popírat, a to i a především sami před sebou. Ježíš to citací proroka Izajáše popisuje jako “naslouchání, ale nechápání, vidění, ale nevnímání” (Mt 13,14-15).

Stínu můžeme odhalit

Archaické náboženství a většina dějin náboženství viděla jako problém stín. Takové náboženství se snaží stínu zbavit. Jedná se o klasický příklad řešení symptomu namísto příčiny. Stínu se ve skutečnosti zbavit nemůžeme. Můžeme pouze odhalit jeho hru – což je z velké části zbavit se jeho následků.

Ego jej odhalit nechce

Ježíš a proroci se zabývají příčinou, kterou je ego. Naším problémem není ani tak naše stínové já, jako spíše naše přehnaně bráněné ego, které vždy vidí a nenávidí své vlastní chyby v druhých lidech, a tak se vyhýbá vlastnímu obrácení.

Ego raději vidí stín u  někoho jiného než u  sebe

Ježíšův výraz pro popíraný stín zní “trám ve vlastním oku”, které člověk vždy vidí jako “třísku v oku bližního” (Mt 7,3-5). Ježíšova rada je naprosto dokonalá: “Vyndej si trám ze svého oka, a pak uvidíš dostatečně jasně, abys mohl vyndat třísku z oka svého bližního.” (Mt 16,7). Nepopírá, že bychom se měli vypořádat se zlem, ale raději bychom měli nejprve provést vlastní vnitřní úklid – a to tím nejradikálnějším způsobem, který později dokonce hyperbolicky popíše jako vyloupnutí oka (Mt 18,9). Pokud nevidíme svou vlastní “trám”, je nevyhnutelné, že jej budeme nenávidět jinde.

Ježíš nepopírá stín, ale útočí na ego

Ježíšova genialita spočívá v tom, že neztrácí čas potlačováním nebo popíráním stínu. V tom je klasickým prorokem, jedním z těch, kteří neodhalují pouze popíraný stín Izraele, ale útočí na skutečný problém, kterým je ego a arogance Izraele a lidí zneužívajících moc. Jakmile odhalíme stín takový, jaký je, jeho hra končí. Jeho účinnost zcela závisí na přetvářce (viz 2 Kor 11,14) a na tom, že nevidíme trám ve vlastním oku. Jakmile uvidíme vlastní trám, “smítko” v oku bližního se stane nepodstatným.

Skrývání  stínu vede k  přetvářce a k  pokrytectví

Ježíš se příliš nezajímá o morální čistotu, protože ví, že jakékoli zabývání se potlačováním stínu nás nevede k osobní proměně, empatii, soucitu nebo trpělivosti, ale vždy k popírání nebo přetvářce, potlačování nebo pokrytectví. Není to dost zřejmé? Nezralé náboženství vytváří vysokou míru kognitivně rigidních lidí nebo velmi nenávistných a útočných lidí – a často obojí. Je to téměř veřejný obraz dnešního křesťanství, avšak Božím cílem je přesný opak.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

Prameny:

Adapted from Richard Rohr, Things Hidden: Scripture as Spirituality (Cincinnati, OH: Franciscan Media, 2008, 2022), 78, 79–80.

Image: A path from one week to the next—Benjamin Yazza, Untitled 8, 13, and 7. Used with permission. Click here to enlarge image. 

Jesus used the mystery and variety of the natural world to teach us.