Manna nebeská: Lekce mysli začátečníka

Dvanáctý týden: Pěstování mysli začátečníka

 Estelle Frankelová, terapeutka, duchovní vůdkyně a učitelka židovské mystiky, popisuje, jak nás lekce z knihy Exodus povzbuzují k tomu, abychom se cvičili v “mysli začátečníka”:

Touha vracet se do minulosti

V biblickém mýtu o Exodu je patrné nutkání opakovat minulost. Když Mojžíš vedl Izraelity ke svobodě, často toužili po návratu do Egypta. Přestože byli po celých čtyřicet let putování pouští zázračně zaopatřeni, Izraelci často nostalgicky vzpomínali na “staré dobré (špatné) časy” v Egyptě: “Vzpomínáme na ryby, které jsme v Micrajimu jedli zadarmo – také na okurky, melouny, pórek, cibuli a česnek” (Numeri 11,5)…..

Touha po předvídatelnosti a jistotě

Zázrak many, která na poušti každý den padala z nebe, nějak neuspokojil hlad Izraelitů po bezpečí. Chyběla jim předvídatelnost a pocit kontroly, který pociťovali v Egyptě – kde bylo všechno známé. Ačkoli byli ve skutečnosti Egypťany utlačováni a zotročováni, Izraelité na dobu strávenou v Egyptě vzpomínali s nostalgií, protože nedokázali snést nejistotu, které čelili jako svobodný národ. Svoboda je nakonec nejistá a nepředvídatelná.

Manna se tak stala prostředkem jak se neučit důvěřovat neznámému…

Jednou z prvních lekcí, které se všichni musíme naučit, abychom byli svobodní, je “snášet” nejistotu a důvěřovat neznámému. V biblickém mýtu o Exodu byla manna prostředkem, jak se této lekci naučit. Každý den po čtyřicet let museli Izraelité vyjít ven a nasbírat si denní zásobu many – právě tolik, kolik jim na ten den stačilo….

…jak snášet nejistotu a být zvědavý na novou zkušenost….

Manna poskytla nezbytnou přípravu na to, aby se z nich stali svobodní lidé, protože svoboda vyžaduje schopnost snášet nejistotu, nevědět, co se stane příště, a důvěřovat rozvíjející se cestě….. Aby mohli jít vpřed, potřebovali Izraelité také projevovat zvědavost – přijímat a zkoumat nové zkušenosti, cvičit se v myšlení začátečníků. Manna se stala prostředkem tohoto učení…..

…jak žít s otázkami, zůstat bdělí a zvídaví

Manna byla pro Izraelity výzvou k rozvíjení začátečnické mysli. Pomohla zažívat něco nového a neotřelého, i když každý den jedli to samé. Namísto hledání odpovědí, které by mohly ukončit jejich otázky, manna učila Izraelity neustále žít otázky, pochopit, že cesta ke svobodě spočívá v tom, aby zůstali bdělí a zvědaví a nepřešli do režimu spánku.

Frankel nás vybízí, abychom si osvojili stejnou “mysl” i v těch nejvšednějších rutinních činnostech našeho vlastního života:

Každý nový den je výzvou vidět ho jako plný nových mmnžností

Není to jen jídlo, co vyžaduje tento postoj. Mysl začátečníka je způsob života. Každý den je pro nás výzvou vidět tytéž známé lidi a krajiny novýma očima. Stejně jako se vesmír vytváří a udržuje každý okamžik znovu, je vše živé a mění se, včetně nás samých, pokud jsme duchovně bdělí a věnujeme tomu pozornost. Manna nás učí, že “[lidé] nežijí jen chlebem”, na fyzickém rozměru reality, “ale na každém slově, které vychází z Božího výroku” (5. Mojžíšova 8,3). Když vnímáme existenci jako živou a plnou možností, vycházíme z Egypta, z našich osobních míst otroctví a stísněnosti.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

Prameny:

Estelle Frankel, The Wisdom of Not Knowing: Discovering a Life of Wonder by Embracing Uncertainty (Boulder, CO: Shambhala, 2017), 43–44, 45. 

Image credit: A path from one week to the next—Jenna Keiper, Winter Bird. Jenna Keiper, Mystic. Jenna Keiper, North Cascades Sunrise. Used with permission. Click here to enlarge image.

There is humility in accepting how much we don’t know.