Posvátné útočiště

Třicátý devátý týden: Posvátný prostor

Členka fakulty CAC Barbara Holmesová vyučuje o kontemplaci, která vzniká při kolektivních prožitcích krize. Navzdory všem předpokladům se krize stává transformativním „posvátným prostorem“. Ve svém podcastu The Cosmic We Holmesová uvažuje o tom, že v takovém prostoru:

Kolektivní prostor

V takovém prostoru se oprošťujeme od svých vyprávění, plánů a příběhů, které si vyprávíme o tom, kdo jsme a odkud pocházíme. Své životopisy či CV házíme do větru a s ohledem na naše firemní či společenské šplhání si konečně uvědomujeme, že tam není. Když krize zasáhne komunitu, kolektivně se ponoříme do prostoru klidu a nevědomosti, do sdíleného nitra potenciálu a duchovního znovuzrození.

A v něm prostor pro odmlku a mlčení

Po každé krizi se vynořují otázky. Zvládneme to a umožníme planetě, aby se vzpamatovala z naší toxické chamtivosti? Nebo budeme pokračovat v ničení naší planety, našeho jediného domova? Krize nutí ty, kteří se ocitli v jejích spárech, smířit se s tím, že život, jak jsme ho znali, už možná nikdy nebude stejný. Když krize udeří, reakcí vesnice musí být pauza. Je toho málo, co můžeme udělat, ale můžeme být. Můžeme naslouchat. Můžeme milovat své bližní a můžeme hostit Ducha, který promlouvá nad každým svítáním. [1]

Barbara Holmesová popisuje transformační přínosy, které se mohou z krize vynořit – pokud jim to dovolíme:

Samota, klid a útočiště

Vidím, jak se krizové rozjímání stává útočištěm. Když se všechno kolem vás vymyká vaší kontrole a vy se roztříštíte, najdete v sobě prostor samoty, klidu a útočiště, které vám umožní začít se znovu sbírat. Howard Thurman mluví o vnitřním ostrově, který nikdo nemůže narušit bez vašeho svolení.

a v něm použít rozlišování

Druhým přínosem je, že se krizová kontemplace stává pramenem rozlišování v neuspořádaném životním prostoru. Jinými slovy, nastává okamžik roztříštění, kdy nemůžeme nic dělat a máme příležitost být v klidu.

V Žalmu 46,10 se nám říká: „Buďte klidní a vězte, že já jsem Bůh.“ Ale kolik z nás si dopřeje čas nebo dokonce má schopnost být klidní? Naše nervová soustava je takový zmatek, že sedět v klidu může být pro některé z nás také téměř nemožné. Když však nemáme jinou možnost než se ztišit, naskýtá se nám příležitost rozeznat, co bude následovat. Mnozí z nás fungují na základě instinktů a impulsů, ale existuje způsob života, kdy fungujeme na základě rozlišování a kdy existuje poznání, které nás přesahuje. [2]

Barbara Holmesová – neboli „doktorka B“ – ve své knize Krizová kontemplace končí modlitbou vděčnosti:

Modlitba vděčnosti

Za krize, za narušení řádu,

a ponoření se do kontemplace,

jsme vděční.

Za přívětivou temnotu

a rány, které nám přinášejí

na místo nevědomosti,

děkujeme Bohu!

Za péči o naše mnohé vesnice

sounáležitost jsme vděční.

Za uzdravení, které přichází nečekaným způsobem,

a za nápadité cesty

futurismu a kosmického znovuzrození,

děkujeme. [4]

Prameny:

[1] Adapted from Barbara Holmes and Donny Bryant, “Crisis,” The Cosmic We, season 4, episode 1 (Albuquerque, NM: Center for Action and Contemplation, 2023), podcast, MP3 audio.

[2] Holmes and Bryant, “Crisis,” Cosmic We.

[3] Barbara A. Holmes, Crisis Contemplation: Healing the Wounded Village (Albuquerque, NM: CAC Publishing, 2021), 138.

Image credit: A path from one week to the next—Taylor Wilson, Madonna and Messiah (detail), ink, used with permission. Alma Thomas, The Eclipse (detail), 1970, acrylic on canvas, Smithsonian. Alma Thomas, Snow Reflections on Pond (detail), 1973, acrylic on canvas, SmithsonianClick here to enlarge image.

Creation is sacred space; the multi-colored spot of paint on canvas echoes the light through a stained-glass window.