Date 2021 - 2050
Location Česká republika
Category Oblastní společenství
Organizer Národní rada
Email info@sfr.cz
Františkánská Mariánská pouť Prahou od roku 1652

Mariánských poutí Prahou je víc. Něco o dlouhé historii poutě františkánské. V roce 1650 císař Ferdinand III. dal postavit na Staroměstském náměstí v Praze barokní sloup Panny Marie na poděkování za skončení třicetileté války. Od roku 1652 se konaly k této soše, kterou vytvořil P. Bendl, každoročně poutě z Hradčan. V roce 1918 došlo ke stržení sochy. V roce 1954 krajané v exilu nechali zhotovit a vysvětit sochu Panny Marie „Our Lady in exil“ v Římě a následně ji převezli do Lisle u Chicaga. Zde byla umístěna u benediktýnského kláštera a konaly se sem poutě krajanů. V roce 1993 byla tato socha převezena do Prahy a přivítána českou veřejností. Mši svatou 4. září sloužil generální vikář pražské arcidiecéze Msgre. Jaroslav Škarvada. Po ní se uskutečnila obnovená 255. pouť Prahou pod vedením členů SFŘ.

V sobotu 7. května 1994 byla slavnostně posvěcena socha Panny Marie instalovaná v zahradě strahovského kláštera. Slavnostní mši svatou sloužil pražský arcibiskup – kardinál Miloslav Vlk za hojné účasti kněží z řad premonstrátů a františkánů. Po litaniích u sochy P. Marie se uskutečnila pouť Prahou vedená členy a duchovními asistenty SFŘ.

Další poutě se pak konaly pravidelně vždy první sobotu v květnu.

Socha byla nově instalovaná na Staroměstské náměstí a  slavnostně vysvěcena 15. srpna 2020, kdy byla také do sanktuáře vložena kopie obrazu Panny Marie Rynecké. František Reichel , který většinu Mariánských poutí v Praze organizoval, napsal po vysvěcení sochy knihu Vše má svůj čas, která pojednává o postavení nových pražských kostelů na památku 12 hvězd sražených z glorioly sochy panny Marie na Staroměstském náměstí v roce 1918. Za počátkem stavění kostelů stál terciář Judr. František Nosek v období první republiky.

Pouť je každoročně zahájena mší svatou v kostele Panny Marie královny andělů při kapucínském klášteře na Hradčanech a po malém sdílení a občerstvení pokračuje prvním desátkem růžence v kostele Narození Páně (Loreta) Následuje pouť starou Prahou a každý rok trochu jinými kostely, kde se pomodlí poutníci jeden desátek růžence. Po modlitbě na místě Mariánského sloupu na staroměstském náměstí je navštíven ještě františkánský kostel Minoritů a zakončena ve františkánském klášteře u kostela Panny Marie sněžné.

Příklady z novodobé historie Mariánské poutě Prahou

V roce 2012 V kázání při mši svaté P. Augustin Šváček OFMCap poukázal na Pannu Marii – matku a vzor těch, kteří ve všech situacích dovedou doufat v našeho Pána. Při mši sv. koncelebroval P. Antonín Dabrowski OFM, který nás pak celou pouť doprovázel Pouť měla tradiční průběh.

V roce 2013 Tentokrát však mezi více než 50 poutníky byla i generální představená SFŘ sestra Encarnatión del Pozo (ze Španělska) a jeden z generálních asistentů otec Amanuel Mesgun,OFMCap (z Eritreje), Celou pouť pršelo.

V roce 2014 Mši cebroval náš člen z MBS Svatého Josefa v Praze bratr Jiří Korda (nyní farář ve farnosti Panny Marie Královny Míru v Praze 4 Lhotce) a se sešlo přes 70 poutníků z různých míst naší vlasti.

V roce 2017 Bratři a sestry ze Slovenska letos silně posílili naše řady při této tradiční pouti – přijelo jich 60. Putovali jsme společně prosluněnou Prahou s tradičními zastávkami s modlitbou růžence v krásné bratrské atmosféře a těšíme se již nyní na příští rok

Pouť 5.6.2021

Letos se poutě účastnilo kolem 45 poutníků. Každý obdržel mapku poutě a text desátků. Mši svatou celebroval Bonaventura Štivar OFMcap spolu s dalšími šesti kněžími. Zajistil též varhaníka. Děkujeme. O občerstvení po mši svaté v zahradách kláštera Kapucínů se postarala  Iveta Fejková OFS z MBS Sv. Josef Praha  a Tomáš OFM Cap a pouť dalšími kostely  ( Karmelitáni Jezulátko, Mariánský sloup, kostel sv. Jakuba kláštera Minoritů, kostel sv. Josefa u Kapucínů a kostel Panny Marie sněžné u Františkánů) připravil člen národní rady Pavel Vaněček OFS z MBS Praha Krč .

http://sfr.cz/bylo_fotogalerie.aspx