Date 2021 - 2050
Location Česká republika
Category Národní společenství
Organizer Národní rada
Email info@sfr.cz

Volební kapitula je slavnostní shromáždění společenství v místě nebo v dané zemi. Kromě vzájemného sdílení o vykonané službě si volí služebníky pro další tříleté období a plánují co by chtěli vykonat.

Volby na různých úrovních se konají podle předpisů církevního práva a Konstitucí. Volebnímu shromáždění či kapitule předsedá ministr rady nejblíže vyšší úrovně nebo jeho delegát, který potvrzuje volby.  K platnému slavení volební kapituly se vyžaduje přítomnost alespoň nadpoloviční většiny těch, kdo mají právo volit. Pro místní úroveň mohou dát Národní stanovy jiné dispozice.

Níže sliby různých místních rad z místních společenství

 

Václav N?mec, Ji?í Zajíc, Lucia Sponiako