Vidět Ježíše nově

Pokud si myslíme, že být s Ježíšem znamená získat správné odpovědi z kréda nebo si zapamatovat některé body z kázání, pravděpodobně se nám nepodaří Ježíše skutečně poznat. Podaří se nám pouze udržet správné odpovědi načmárané na nějaké zadní stránce naší paměti. “Kdo jsi, Pane?” [Sk 9,3-5] je otázka pro celý život Je  třeba si jí klást a prožívat stále znovu a znovu.