Vidět Ježíše nově

Dvacátý druhý týden: Rozšíření naší vize

V posledním díle podcastu CAC Learning How to See hovoří Diana Butler Bassová o novém pohledu na křesťanství:

Diana Butler Bassová

Proč zůstávám křesťankou?

Otázka, jak vidíme a jaké podrobnosti nám umožňují hlouběji porozumět našemu životu a světu, je otázka, která mě zajímá už opravdu dlouho. . . . Jak chápeme, co je a není  božské, kde Bůh, Duch svatý působí v našich životech, v našich institucích a ve světě kolem nás? Co nám vůbec dává schopnost něco z toho pochopit? . . . V poslední knize [Osvobození od Ježíše] jsem se chtěla věnovat základní otázce nebo hlavní skutečnosti křesťanství. Lidé se mě totiž asi před deseti lety začali ptát: “Proč zůstáváš křesťanem?” … . A já jsem měla nejrůznější fantastické odpovědi a pak jsem prostě řekl, no, je to kvůli Ježíši. . . .

Jakého Ježíše jsem poznala a jaký je pro mne dnes…

Chtěla jsem se  zamyslet se nad tím: kdo je vlastně Ježíš? Kdo pro mě byl Ježíš? A proč je to pro můj osobnmí životní příběh tak zásadní? . . . A myslím, že mě Osvobození od Ježíše přivedlo k tomu, že zůstat křesťanem znamená zůstat v Ježíši, s Ježíšem a skrze Ježíše. Ježíš s tím má co dělat. A na tom mi opravdu záleží. Přesto pro mě Ježíš nezůstal po celou dobu mé životní cesty stejný. A tak musela pochopit, že i když je v listu Židům jeden verš, který říká: “Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i navěky” [Židům 13,8], já jsem nezůstala stejná včera, dnes ani navěky. Ani církev nezůstává stejná včera, dnes a navždy. A tak se pro mě Ježíš zcela reálně změnil. Ježíš se mění pro svět. Ježíš se mění pro instituce víry, pro církev. . . . Pokud neděláte takovou práci, aby jste došli na konec jednoho obrazu a zrodil se pro vás nový obraz Ježíše, pravděpodobně jste ve své víře na dost statickém místě.

V knize Osvobození Ježíše Bass popisuje náš vztah s Ježíšem jako dynamickou příležitost vidět Boha i sebe sama neustále nově:

Můj vztah s Ježíšem se v průběhu let neustále mění

Pokud si myslíme, že být s Ježíšem znamená získat správné odpovědi z kréda nebo si zapamatovat některé body z kázání, pravděpodobně se nám nepodaří Ježíše skutečně poznat. Podaří se nám pouze udržet správné odpovědi načmárané na nějaké zadní stránce naší paměti. “Kdo jsi, Pane?” [Sk 9,3-5] je otázka pro celý život Je  třeba si jí klást a prožívat stále znovu a znovu. Otázka  osvobozuje Ježíše, aby se znovu a znovu objevoval v našich životech, a zahrnuje vzpomínání na to, kde jsme se poprvé setkali, jak jsme na této cestě spolu zápasili a co jsme se při tom naučili. [1]

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Prameny:

[1] Diana Butler Bass, Freeing Jesus: Rediscovering Jesus as Friend, Teacher, Savior, Lord, Way, and Presence (New York: HarperOne, 2021), xxv.

Adapted from Brian McLaren, Diana Butler Bass, with Mike Petrow, “Christianity Is Many Things,” May 20, 2022, in Learning How to See, season 3, episode 1 (Albuquerque, NM: Center for Action and Contemplation, 2022), podcast.

Image credit: Young Shih, Untitled (detail), 2021, photograph, Taiwan, Free Use. Charles O’Rear, Grasses After Spring Rain (detail), 1973, photograph, Nebraska, Public Domain. Mohsen Ameri, Untitled (detail), 2021, photograph, Iran, Free Use. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States. Click here to enlarge the image.

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: Dewdrops on grass, sunlight on the path, trees reaching skyward. It’s easy to overlook things we think we have seen already seen before. How can we look more deeply, allow our sight to be shifted so as to see anew?