Pád vzhůru: Druhá polovina života

Moje modlitba (Kathleen Dowling Singhová): „Kéž je toto místo, které nazývám já, šťastné, dobré, bezpečné, klidné a v pohodě.“ Existuje hlubší místo – bližší esenciální přirozenosti, méně naplněné myšlenkami ega -, které uchovává záměry a přání. Je to milost.