Ježíš je naším ústředním referenčním bodem  v CAC

Skutečná duchovní činnost (na rozdíl od reakce) vyžaduje naši vlastní neustálou a radikální proměnu. Často vyžaduje, abychom změnili stranu, abychom mohli být tam, kde je bolest. Vyžaduje dokonce novou identitu, jak to Ježíš ukázal ve svém velkém sebeobětování (viz Flp 2,6-8). Místo aby obviňoval druhé z hříchu, Ježíš se “stal hříchem” (2 Kor 5,21).

Pavel - mystik

Poučný zážitek

Dokud boží milost nedosáhne stejného vítězství také v naší mysli a srdci, nepochopíme většinu Učení Ježíše a Pavla – nenajdeme praktický způsob. Zůstaneme v pasti vzdálených teologických dogmat. Před naším obrácením máme sklon myslet na Boha jako na někoho “tam venku”. Po obrácení Terezie z Ávily (1515–1582) napsala: “Duše . . . Nikdy nepochybuj: Bůh byl v mojí duši a ona byla v Bohu.”

Proniknutí do duše

Dříve jsem spoléhala se na staré rady a zkušenosti – na mnoho různých konceptů a nápadů mysli. Síla lásky, která udržuje život, nepotřebuje žádný koncept a nesepisuje soubor svatých podmínek, jak jí dosáhnout. Stačilo jen otevřít své srdce, moje láska prošla velkou bolestí a pomalu změnila můj pohled na život.