023-2 jpg

Vedeni k dokonalosti  

Každý z nás potřebuje mít touhu, aby žil co nejlépe, probudit se z otupělých morálních návyků, být otřesen z malicherné a triviální zaneprázdněnosti. Jeremiáš to pro mě dělá. A nejen pro mě. Miliony a miliony křesťanů a Židů byly podněcovány a vedeny k dokonalosti, když naslouchaly Božímu slovu, které k nim promlouvalo a které jim Jeremiáš…..

téma vzkříšení

Postoj pro spravedlnost

Je to rozhodnutí nabídnout ruku, ne zaťaté pěsti. Je to “ten den”, o kterém jsme vždy snili, vynořující se v přítomnosti, den přicházející k nám a v nás. Je to tak odlišné od toho, co jsme očekávali – ale mnohem lepší. Tohle znamená být naživu, skutečně naživu.