téma vzkříšení

Postoj pro spravedlnost

Týden šestnáctý: Vzkříšení

Teoložka a biskup Kelly Brown Douglas srovnává pokyn vzkříšeného Ježíše učedníkům, aby se s ním setkali v Galileji (Mk 16,6-8), a naše vlastní setkání se vzkříšeným Kristem, když se postavíme proti nespravedlnosti. 

Tím, že Ježíš požádal své učedníky, aby se s ním setkali v Galileji, je skutečně vyzval, aby si pro svět představili něco jiného. Ježíš je žádal, aby si představili svět, v jehož středu je život, nikoli smrt. . . . Vzkříšený Ježíš vzkřísil své učedníky tím, že je vyzval odejít od zoufalství smrti, kterým byl kříž, a přiblížit se k naději na nový život, kterým bylo vzkříšení. Komunita, která se vzdala možností života, která ztratila víru v evangelium, které kázal Ježíš, byla povolána zpět do životodárné služby. Právě o tom bylo pozvání do Galileje.

Každý jsme pozván

Když jsem si vzpomněla na toto galilejské pozvání, když jsem stála ve svém vlastním existenciálním zoufalství z ukřižování černošských smrtí, bylo to, jako bych byla pozvána do Galileje, abych se setkala se vzkříšeným Ježíšem. . . .

Douglas se zúčastnila protestu na podporu černošských životů a byla naplněna nečekanou radostí a tím, co nazývá “vzkříšením naděje”:

Kelly Brown Douglas

Když jsem tam stála v tom, co vypadalo jako moře lidí, můj [spontánní] smích nebyl ničím menším než signálem proměny, který mi ukazoval na vzkříšenou naději. Narušil zdánlivou marnost ukřižování černošské smrti. . . .

Lidé všeho druhu

Na tom malém prostoru Black Lives Matter Plaza před Bílým domem stála ta nejpestřejší a nejrozmanitější parta posvátného Božího stvoření, jakou jsem kdy viděla, jak se sešla k protestu. Odráželi “jiný způsob bytí ve světě”. Byli černí, bílí, hnědí, asijští i neasijští, latinoameričtí i nelatinoameričtí, queer i nequeer, trans i netrans, bisexuální i negenderoví. Byli také mladí i staří a všechno mezi tím. . . . Lidé se tam zasazovali, každý po svém, o svět, který by se více podobal Boží spravedlivé budoucnosti: budoucnosti, kde všichni lidé žijí v míru, který je spravedlností. Ztělesňovali právě tuto budoucnost. [1]

Učitel CAC Brian McLaren si představuje v podstatě totéž ve světě nasyceném přítomností vzkříšeného Krista:

Brain MCLaren
Brain McLaren

Vzkříšení začalo. Jsme součástí něčeho vzácného, něčeho drahocenného, něčeho naprosto revolučního.

Postavit se za nový svět

Připadá mi to jako povstání. Postavit se za naději, ne nenávisti. Vstanout vyzbrojeni láskou, ne zbraněmi. Povstání, které křičí radostný příslib života a míru, ne rozzlobené hrozby nepřátelství a smrti. Je to rozhodnutí nabídnout ruku, ne zaťaté pěsti. Je to “ten den”, o kterém jsme vždy snili, vynořující se v přítomnosti, den přicházející k nám a v nás. Je to tak odlišné od toho, co jsme očekávali – ale mnohem lepší. Tohle znamená být naživu, skutečně naživu. Tohle znamená být na cestě, kráčet po cestě k novému a lepšímu dni. Řekněme ostatním: Pán vstal z mrtvých! [2]

Prameny:

[1] Kelly Brown Douglas, Resurrection Hope: A Future Where Black Lives Matter (Maryknoll, NY: Orbis Books, 2021), 188, 190, 192, 195.

[2] Brian D. McLaren, We Make the Road by Walking (New York: Jericho Books, 2014), 170.

Image credit: Suzanne Szasz, Window Box at 69th Street (detail), 1973, photograph, New York, public domain, National Archives. Jenna Keiper, Icon at the Center for Action and Contemplation (detail), 2021, photograph, New Mexico, used with permission. Suzanne Szasz, At High Rock Park on Staten Island (detail), 1973, photograph, New York, public domain, National Archives. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States.

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: We are invited to fully experience resurrection wherever we are. Can you sense it? See it? Smell it? Touch it? It’s all around.