téma vzkříšení

 Bůh je s námi skrze všechno

Týden šestnáctý: Vzkříšení

Otec Richard se podělil o to, jak můžeme přijmout zázrak nového života tím, že přijmeme své vlastní těžkosti a “smrt”, jako to udělal Ježíš.

Proměna smrti

Smrt není jen fyzické umírání. Smrt také znamená jít na úplné dno věcí, narazit na dno, překročit hranice, kde máme vše pod kontrolou. V tomto smyslu všichni procházíme mnoha úmrtími v našich životech, body zvratu, když se musíme zeptat, “Co budu dělat?” Mnoho lidí zahořkne, hledá viníka a uzavírá se do sebe. Jejich “smrt” je pro ně skutečně smrtí, protože po ní není prostor pro růst. Když však jdeme do úplné hloubky a smrti čehokoli – paradoxně dokonce i do hloubky vlastního hříchu – můžeme vyjít na druhé straně proměněni, živější, otevřenější, odpouštějící sobě i druhým. A když vyjdeme na druhou stranu, víme, že jsme tam byli vedeni. Nedržíme se; jsme drženi větší silou, větším zdrojem, který není náš. To je to, co znamená být spasen! Znamená to, že jsme prošli tajemstvím proměny.

Proměna lidské duše

Zázrak toho všeho – pokud můžeme mluvit o zázracích – spočívá v tom, že Bůh našel ten nejgeniálnější způsob, jak proměnit lidskou duši. Bůh používá právě to, co by nás normálně zničilo – tragickou, smutnou, bolestnou, nespravedlivou smrt, která nás všechny přivádí na dno našich životů -aby nás proměnil. Tady to je, v jedné větě. Jsme připraveni tomu věřit?

Bůh proměňuje všechno

Ježíšova smrt a vzkříšení jsou výpovědí o tom, jak skutečnost funguje stále a všude. Učí nás, že existuje jiný způsob, jak žít s naší bolestí, smutkem a utrpením. Můžeme říci: “Běda mi,” a litovat se, nebo můžeme říci: “Bůh je dokonce i v tomhle.” A právě to Ježíš na Velký pátek udělal. 

Naši proměnu podmiňuje touha po Bohu

Nikdo z nás nepřekročí tuto propast od smrti k novému životu vlastním úsilím, vlastní zásluhou, vlastní čistotou nebo vlastní dokonalostí. Každého z nás – od papeže po prezidenta, od princezny po rolníka – přenáší na druhý břeh nezasloužená milost. Vstupenkou nikdy není hodnost, pouze hluboká touha. S touto touhou je hrob vždycky, nakonec prázdný, jak zjistila Marie Magdaléna o velikonočním ránu. Smrt nemůže zvítězit. Jsme konečně nezničitelní, když poznáme, že věc, která by nás mohla zničit, je právě tou věcí, která by nás mohla osvítit.

Nový život je tu pro každého z nás

Přátelé, velikonoční svátek je připomínkou pro nás všechny, abychom otevřeli oči a uši a byli svědky toho, co se děje všude kolem nás, po celou dobu, všude. Jediným Božím úkolem je proměnit smrt v život. To je to, co Bůh dělá s každým novým jarem, každým novým životem, každým novým obdobím, každým novým čímkoli. Bůh je ten, kdo vždy proměňuje smrt v život, a nikdo, kdo důvěřuje tomuto Bohu, nebude nikdy zahanben (Žalm 25:3).

Prameny:

Adapted from Richard Rohr, “Reality Moves Toward Resurrection,” homily, March 27, 2016. 

Image credit: Suzanne Szasz, Window Box at 69th Street (detail), 1973, photograph, New York, public domain, National Archives. Jenna Keiper, Icon at the Center for Action and Contemplation (detail), 2021, photograph, New Mexico, used with permission. Suzanne Szasz, At High Rock Park on Staten Island (detail), 1973, photograph, New York, public domain, National Archives. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States.

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: We are invited to fully experience resurrection wherever we are. Can you sense it? See it? Smell it? Touch it? It’s all around.