Naše společné hodnoty 

“Snažíte se děti naučit, že všechna náboženství jsou stejná?” zeptal se a znovu pojal podezření.

“Vůbec ne,” odpověděl jsem. “Ukazujeme mladým lidem, že náboženství mají silné společné věci, ale k těmto společným hodnotám dospívají vlastní cestou. . . .”

Bůh je milovaný

Přináším sebe sama

Přináším spiritualitu, která… je kontemplativní a biblická a holistická, přináším do náboženství celek mysli a představivosti, paměti, pocitů a vášně a emocí a intenzity, víru, která je ztělesněnou, vtělenou chválou, spiritualitu… která vykročí ve víře, která se opírá o Pána, spiritualitu, která je komunitní, která se snaží chodit a mluvit a pracovat a modlit se a hrát si společně. . .