poznání celou bytostí

Ztělesněná moudrost

Pokud jde o duchovní cestu, snažit se najít víru naším  intelektuálním centrem je něco podobného, jako snažit se hrát na housle pilkou: je to prostě špatný nástroj pro tuto práci. To je jeden z důvodů, proč všechny náboženské tradice všeobecně trvají na tom, že náboženský život nelze vést pouze rozumem; ten je největší jednotlivou překážkou duchovního stávání se.