Pouť ke hrobu bratra Dr. Františka Noska v Poříčí nad Sázavou – o aktuálním stavu budete informováni

Při pouti je vždy slavena mše svatá za Dr. Františka Noska (1886 -1935); františkánského terciáře a významného předválečného katolického politika a národohospodáře.

Mši svatou bude sloužit Otec Ondřej Kapasný, farář v Poříčí.

Program pouti:

15.00 hod. mše svatá za dr.F.Noska v kostele sv.Havla (u řeky)

16.00 hod. modlitba u hrobu dr.Noska na hřbitově u kostela,

(Letos nebude vzhledem ke zdravotním požadavkům setkání poutníků na faře.)

Spojení vlakem do Prahy:

a) Z Čerčan v 17.00, v Praze hl.n. 17.53

b) Z Poříčí je možno jet přes Davli: z Poříčí v 16.39, v Praze-Braníku 18.18, v Praze hl.n. 18.37 hodin.

Poznámka: Informace o event.výlukách jsou na webové stránce Českých drah www.cd.cz. Nebo je možno zavolat jejich informační službu na tel. 221 111 122.

Bližší informace o pouti: muller.miloslav@centrum.cz, tel.272 76 50 83, mobil 732 744953

Modlitba za politiky při příležitosti pouti k hrobu Dr. Františka Noska

Naplň politiky odvahou prosazovat spravedlnost, čestnost, pokoj a další tvé principy a hodnoty tam, kde pracují a žijí. Povzbuď je, aby hledali pravdu a aby ji šířili všude, kde je to možné. Pomáhej jim, aby byli vnímaví a citliví k potřebám druhých. Požehnej i jejich rodinám a jejich blízkým láskou, pokojem a radostí. Prokaž jim, Pane, své veliké milosrdenství. Amen.

František Nosek mladým: Půjde to všechno, ale ne snadno a ne rychle a také ne najednou, nýbrž zvolna, s překážkami, s pomluvami, s klepy, s finančními potížemi, někdy s kritikou druhých, kteří reptají místo aby přiložili ruce k dílu. Tak to všechno chodí v tomto slzavém údolí.

Ó Nejsvětější Trojice,děkujeme ti, že jsi církvi darovala Františka Noska a dala v něm zazářit cestě pro politiky ke slávě Kristova kříže a nádheře Ducha lásky. Amen.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *