Pavel - mystik

Pavel: Nepochopený mystik

Shrnutí dvanáctého týdne

20. března – 25. března 2022

Neděle

Pavel je pravděpodobně jedním z nejvíce nepochopených a málo oblíbených učitelů v Církvi. Myslím, že je to z velké části proto, že jsme se snažili pochopit jej jako neduálního mystika našimi zjednodušujícím, dualistickým myšlením. —Richard Rohr 

Pondělí

Pavel je prvním známým nástupcem Ježíše jako neduální učitel. Vytvořil mystické základy křesťanství. Vyslovil tajemství účasti na Kristu. Nemluví o něčem, čeho dosáhneme osobním výkonem. Mluví o tom na čem se již podílíme a jen to prostě prostě nevíme. —Richard Rohr

Úterý

Pavel uznává, že největším nepřítelem obyčejné každodenní dobroty a radosti není nedokonalost, ale naše představa o domnělé dokonalosti nebo o řádu.
—Richard Rohr 

Středa

Pavel ve svých slovech zpívá chvály aktivní lásky, lásky, inspirované ohněm božské lásky a představuje nám vizi kosmického Krista. Krista, který “je vším a je ve všem”.  —Ursula Kingová

Čtvrtek

Lidé jako Ježíš a Pavel nebyli popraveni za to, že řekli: “Milujte se navzájem.” Byli zabiti, protože jejich chápání lásky znamenalo postavit se proti vládnoucím systémům, které vládly světu, a více spolupracovat s Duchem na vytvoření nového způsobu života.
—Marcus Borg a John Dominic Crossan

Pátek

Bez vzkříšení, které oživilo jeho zkušenost s utrpením, by byl utrpením sužovaný Pavel tzdrcen, zmaten a dohnán k zoufalství, byl by sražen k zemi a zničen. Ale nestalo se tak. Vzkříšený Kristus proniká vším.
—Julia Gatta

Trénink dvanáctého týdne

Mysl Kristova

Povzbuzujeme vás, abyste tento týden si vytvořili prostor pro ticho a klid a použili popis kontemplace a “mysli Kristovy” vytvořené otcem Richardem pro váš vstup do modlitby:

Zachovej si nadhled

V kontemplativní praxi se odmítáme ztotožnit s jakoukoli stranou, zatímco si stále zachováváme svou inteligenci. Udržujeme tvůrčí napětí každého zdánlivého konfliktu a přecházíme v něm od slov k čisté, otevřené zkušenosti, která má sílu sjednotit mnoho jinak zdánlivých rozporů. Nemůžeme poznat Boha tak, jak poznáváme cokoli jiného; Bůh se pro nás pouze zrcadlí. To je “mysl Kristova” (viz 1 Korintským 2:16). Je to opravdu jiný způsob poznání a můžete jej pochopit podle jeho nezištnosti, jeho otevřenosti, soucitu a způsobu, jakým je kreativní a jak dodává energii těm, kteří to dovolí.

Přístup k Bohu je samozřejmostí

Opravdu velcí myslitelé a kulturní kreativci považují za samozřejmé, že mají přístup k jiné a vyšší mysli. Uvědomují si, že Božský Proud se již děje a že se do něj může zapojit každý. Ve všech případech se jedná o božskou spolupráci ve vědění, je nám dáno všem, není jen soukromé. Nejběžnějším a nejtradičnějším slovem pro tuto změnu vědomí byla historicky “modlitba”, ale toto vzácné slovo jsme příliš zjednodušili tím, že jsme ho učinili funkčním, dali mu koncepci a určili jej jako cestu k vyřešení problémů. Jediný problém, který modlitba řeší, jsme my sami!