Nejčistší formou spirituality je nalézt Boha v tom, co je přímo před vámi - schopnost přijmout to, co francouzský jezuita a mystik Jean Pierre de Caussade (1675-1751) nazval svátostí přítomného okamžiku.

Svátostná realita

Shrnutí sedmnáctého týdne

24. dubna – 29. dubna 2022

Neděle
Svátostný princip je tento: Začněte konkrétním okamžikem setkání, založeným na tomto fyzickém světě, a duše se odtud univerzalizuje, takže to, co je pravdivé zde, se stane pravdou i všude jinde. —Richard Rohr 

Pondělí
Chléb a víno společně zastupují samotné prvky vesmíru, které se také těší a sdělují vtělenou přítomnost.
-Richard Rohr

Úterý
Je-li Kristus tělem Božím, o On jím je, pak chléb, který nabízí, je také tělem vesmíru. Podívejte se do hloubky a všimnete si slunečního svitu v chlebu, modré oblohy v chlebu, mraku a velké země v chlebu. Jíte to takovým způsobem, že se stanete živými, skutečně živými. —Thich Nhat Hanh

Středa
To je účelem svátostí v církvi – pomoci nám vidět, ukazjí na chléb a víno, orchideje a potravinové spíže, pohřební hostiny a taneční společenství po svatém přijímání a říkají nám : dávejte pozor, na všech těchto věcech záleží; všechny věci jsou svaté. —Rachel Held Evans

Čtvrtek
Svátostnost je vlastnost přítomná ve stvoření, která nás otevírá posvátné přítomnosti ve všech věcech. Svátosti zjevují milost.
—Christine Valters Paintnerová 

Pátek
Dech Ducha probouzí svátostnost přírody a propůjčuje jí vůni vzkříšení.
—John Chryssavgis

Trénink sedmnáctého týdne

Vzpomínka na Stvořitele

Richard Wagamese (1955–2017) je milovaný kanadský domorodý spisovatel, jehož život se změnil návratem ke své rodině a kultuře Ojibwe poté, co byl od nich oddělen po většinu svého mladého života. Ve své poslední knize Oharky, sdílí meditace, úvahy a modlitby, které k němu přišly v době rituálního a ranního ticha. Píše:

Richard Wagamese

Slova v této knize jsou uhlíky z kmenových ohňů, které hořely v našich vesnicích. Jsou to uhlíky z duchovních ohňů, které hořely v srdcích, myslích a duších velkých spisovatelů o léčení a lásce. . . . Jsou to písně srdce. Jsou to duchovní písně. A sdílené s vámi se stávají písněmi cti pro rituální cesty, které je zrodily. Vneste tato slova do svého života. Vnímejte je. Posaďte se s nimi. Používejte je.

Wagamese nás vyzývá, abychom s modlitbou mysleli jak na stvoření, tak na Stvořitele:

Přímo ve Stvoření

Najdete to ve své mysli a srdci. Pamatujte, že Stvořitel je vítr na mé tváři, déšť v mých vlasech, slunce, které mě ohřívá. Stvořitelem jsou stromy, skály, trávy, majestát oblohy a intenzivní tajemství vesmíru. Stvořitel je dítě, které se na mě chichotá ve frontě na potraviny, žebrák, který mi připomíná, jak jsem opravdu bohatý, myšlenka, která zažehne můj nejbrilantnější okamžik, pocit, který pohání můj nejmilejší čin a část mě, která touží po tomto pocitu znovu a znovu. Jakýkoli obřad, rituál, meditace, píseň, myšlenka nebo akce, které jsou zapotřebí k opětovnému spojení s tímto pocitem, je to, co dnes musím udělat. Potřebujeme na to pamatovat.

Prameny:

Experience a version of this practice through video and sound.

 Richard Wagamese, Embers: One Ojibway’s Meditations (Madeira Park, BC: Douglas and McIntyre, 2016), 12, 101. 

Image credit: Patricia Duncan, Flight of Lesser Sandhill Cranes (detail), 1975, photograph, Nebraska, public domain, National Archives. Morgan Winston, Bread and Goblet of Juice for Communion (detail), 2020, photograph, Florida, free use. Jenna Keiper, Winter Trees (detail), 2021, photograph, Washington, used with permission. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States.

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: God’s sacramental reality is much bigger and more ordinary than what we often consider “holy.” The Divine Presence is found in bread, wine, a sedge of sandhill cranes, and trees in winter.