Nejčistší formou spirituality je nalézt Boha v tom, co je přímo před vámi - schopnost přijmout to, co francouzský jezuita a mystik Jean Pierre de Caussade (1675-1751) nazval svátostí přítomného okamžiku.

Svátostná realita

Pamatujte, že Stvořitel je vítr na mé tváři, déšť v mých vlasech, slunce, které mě ohřívá. Stvořitelem jsou stromy, skály, trávy, majestát oblohy a intenzivní tajemství vesmíru. Stvořitel je dítě, které se na mě chichotá ve frontě na potraviny, žebrák, který mi připomíná, jak jsem opravdu bohatý

Nejčistší formou spirituality je nalézt Boha v tom, co je přímo před vámi - schopnost přijmout to, co francouzský jezuita a mystik Jean Pierre de Caussade (1675-1751) nazval svátostí přítomného okamžiku.

Svátostné vidění

Ve stvoření je cítit vtělená Boží přítomnost, která se třpytí a odhaluje svatost všech věcí. Všimněte si, jak vaše smysly ožívají, když se procházíte světem s vědomím jeho svátostné povahy. Co vám vaše oči, uši, nos, ústa a kůže prozrazují o tom, jak je Bůh živý ve světě kolem vás?

Nejčistší formou spirituality je nalézt Boha v tom, co je přímo před vámi - schopnost přijmout to, co francouzský jezuita a mystik Jean Pierre de Caussade (1675-1751) nazval svátostí přítomného okamžiku.

Když se s námi Bůh setkává

Každý den máme na výběr, zda se připojíme k radosti, zda se napijeme sladkého vína nezasloužené milosti, nebo zda budeme trucovat jako Jonáš, hádat se o spravedlnost jako zaměstnanci vinice, mít odpor k vlastní rodině jako marnotratný starší bratr.