Násilí je oddělenost o Boha

Násilí začíná v osobním životě

Osmnáctý týden: Spirála násilí

Základní slovo Já-Ty ustavuje svět vztahu. Základní slovo Já-Ty lze říkat jen celou bytostí. . . . Zkušenost mě vztahuje mému Ty.  Stávám se vskutku sebou jen díky svému vztahu k “ty”; stávaje se sebou říkám “ty”. Všechen skutečný život je setkáním. —Martin Buber, Já a Ty

(viz v češtině-http://www.klubslunicko.cz/slunce/buber.htm )

Martin Buber

Teoložka Pamela Cooper-Whiteová se hluboce zamyslela nad genderem a sexuálním násilím a věří, že násilí je ve své podstatě neschopností vidět druhou osobu jako osobu.

Pamela Cooper-Whiteová

Každé násilí je násilí

Násilí na ženách je spojeno se všemi ostatními formami násilí, stejně jako jsou všechny živé bytosti ve skutečnosti a navzdory naší zapomnětlivosti či bezcitné lhostejnosti vzájemně propojeny. Denně se setkáváme s mnoha formami násilí v našem světě. Často končíme s pocitem, že naše síly jsou roztříštěné, protože je vyzdvihována jedna záslužná věc za druhou . . . . Potřebujeme způsob, jak pochopit, že z osobního a celostního hlediska je všechno násilí jedno.

Počátek násilí je v naší hlavě

Veškeré násilí začíná u osobního, u Já a u bodu rozhodnutí, překročením hranice, kde se každý z nás na okamžik rozhodne vidět jinou živou bytost jako To , a ne jako Ty. Konečným cílem každého násilného činu, každé redukce jiné osoby z Ty na To, je ovládat druhého. . . .Na našich volbách záleží, a to i v malém měřítku. Mají ohlas ve vesmíru. Když druhého člověka nebo živou bytost skutečně vnímáme jako Ty, nemůžeme ho ovládat ani kontrolovat. Pak musíme vstoupit do jiného druhu smlouvy, kde je sdílena moc. To je “univerzální vzájemnost”, kterou Buber rozpoznal jako tajemnou, spojenou s božským.

Vztahy jsou počátkem spravedlnosti

Vztah Já-Ty není jen postoj lásky k druhým – i když je to tak – ale také činy navazování spojení a aktivní práce pro spravedlnost. Evangelijní poselství, které je velkou etikou naší víry, , spočívá v tom, že se skutečně snažíme překračovat hranice a kultury, a to jak ve Spojených státech, tak v zahraničí, a ctíme miliony Tichých všech ras a vyznání, které uznáváme jako své bratry a sestry v celém našem okolí i ve světě. [1]

Pro otce Richarda se Ježíš stává osobou, abychom i my mohli přijímat a předávat božský pohled lásky: 

Vztahy k lidem jsou zároveň vztahem k Bohu

 Důvěrný vztah, který Martin Buber nazval “já-ty”, je hlubokým a láskyplným “ano” Bohu, druhým a životu, který je vlastní každému z nás. Když je tvář druhého (zejména tvář trpícího) přijata a je s ní soucítěno, vede to k proměně celé naší bytosti. Vytváří v našem srdci morální požadavek, který je mnohem přesvědčivější než zákony. Pouhé dávání přikázání lidem srdce nezmění. Může sice zocelit vůli, ale neobměkčí srdce tak, jako to dokáže setkání Já-Ty. Mnoho křesťanských mystiků mluví o tom, že vidí božskou tvář nebo se zamilovali do Ježíšovy tváře. Láska je pohled, který nás přivádí k sobě! [2]

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Prameny:

[1] Pamela Cooper-White, The Cry of Tamar: Violence against Women and the Church’s Response, 2nd ed. (Minneapolis, MN: Fortress Press, 2012), 42–43, 45. 

[2] Adapted from Richard Rohr, Franciscan Mysticism: I AM That Which I Am Seeking (Albuquerque, NM: Center for Action and Contemplation, 2012). Available as CD and MP3 download

Image credit: Frank J. Aleksandrowicz, Clark Avenue and Clark Avenue Bridge (detail), 1973, photograph, Ohio, public domain, National Archives. Chaokun Wang, 轮胎 tyre (detail), 2021, photograph, Pingyao, creative commons. John Messina, Drainage of Marsh Leaves (detail), 1970, photograph, Louisiana, public domain. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States. Click here to enlarge image.

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: War, bitterness, consumed and discarded goods. Why are we sustaining the spiral of violence? Do we not see that we are part of the creation we are destroying?