poznání celou bytostí

Zdroj životně důležitých informací

Třicátý druhý týden: Ztělesněné poznání

 Otec Richard nám připomíná, jak je důležité naslouchat moudrosti našeho těla:

Duální poznávání svého já dnes převažuje nad vědomím duše

Přestože začínáme svůj život ponořeni do jednoty a kinestetického poznání, rychle se naučíme vidět rozdíly a rozdělení ve světě. Jako batole jsem se naučil: “Já nejsem moje matka. Moje matka není já.” Vyvíjející se ego vidí pomocí rozlišování a negace – kdo nejsme. I když je taková struktura ega přirozenou a nezbytnou součástí dospívání, vždy stojí v cestě celostnímu, neduálnímu vědomí duše. Moje identita – inteligence, morální cítění, bohatství a společenská třída – je bohužel získávána v kontrastu, srovnávání a soutěžení s osobou vedle mě.

Je stále těžší být spokojený s tím kým jsme a s přítomným okamžikem

Můj klidný střed, mé Pravé Já, nepotřebuje oponovat, rozlišovat ani se srovnávat. Prostě je a je spokojené. To musí být “perla nesmírné ceny”. V míře, v jaké je naše duše živá a propojená, jsme spokojeni s “dostatečností” toho, kým jsme, a s přítomným okamžikem. (Obávám se, že v našem konzumním, soutěživém a stále více online světě je to stále těžší a těžší zažít).

Nelze neustále potlačovat pocity a vjemy svého těla

Život pouze z našeho ega nás odděluje od našeho těla a duše. Západní křesťanství a kultura se do značné míry podřídily dualistickému rozdělení na tělo a duši. Křesťané dokonce mluví o “záchraně své duše”, místo aby zachraňovali také své tělo. V zájmu efektivity a úspěchu často potlačujeme emoce a fyzické vjemy. Jsou vhodné chvíle, kdy se máme nechat vést myslícím rozumem, místo abychom se okamžitě řídili instinkty svého těla. Musíme tak ale činit s vědomím a uznáním pro své tělo, místo abychom pocity vytěsnili a pokračovali v tom, co musíme udělat v následující hodině. Potlačování pocitů a vjemů je odsouvá do našeho nevědomého “stínového” já. Nezmizí. Vycházejí na povrch nečekaným a často bolestivým způsobem.

Soustřeď se a uč se rozpoznávat své tělesné reakce

Potřebujeme porozumět kinestetickému, tělesnému poznání. Musíme se naučit rozpoznávat své tělesné reakce – ať už jde o strach, vzrušení, potěšení nebo bolest -, protože odhalují další a důležité informace. Může trvat několik minut záměrného soustředění, než si uvědomíme napětí v ramenou, bušení v útrobách, bušení srdce nebo husí kůži.

Dobře to říká irský básník a filozof John O’Donohue (1956-2008):

Nenechte se oklamat myslí – naslouchejte svému tělu- tělo nelže

 John O'Donohue
John O’Donohue

Vaše mysl vás může oklamat a postavit mezi vás a vaši přirozenost nejrůznější překážky, ale vaše tělo nelže. Vaše tělo vám řekne, pokud se mu věnujete, jaký je váš život a zda žijete ze své duše, nebo z labyrintů své negativity. . . . Lidské tělo je nejsložitější, nejrafinovanější a nejharmoničtější celek. . . .

Vaše tělo je spíše ukryto v duši než obráceně

Vaše tělo je v podstatě zástup různých členů, kteří v harmonii pracují na tom, aby umožnili vaši sounáležitost se světem. . . . Duše není jen v těle, ukrytá někde v jeho zákoutích. Pravda je spíše opačná. Vaše tělo je v duši a duše vás zcela prostupuje. [1]

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpsiy vložil překladatel

Prameny:

[1] John O’Donohue, Anam Ċara: A Book of Celtic Wisdom (New York: Cliff Street Books, 1997), 48, 49. 

Adapted from Richard Rohr, Everything Belongs: The Gift of Contemplative Prayer, rev. ed. (New York: Crossroad Publishing, 1999, 2003), 72–73, 138, 113. 

Image credit: Kazuo Ota, Untitled (detail), 2020, photograph, Unsplash. Nick Moore, Untitled (detail), 2018, photograph, Richmond, Unsplash. Jordan Whitt, Cataloochee river (detail), 2016, Cataloochee, photograph, Unsplash. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States. Click here to enlarge image. 

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: There is knowledge in our muscles and bones. When our body encounters the world, a door into deeper understanding can be opened.