38 Zrání


Zrání s věkem


Shrnutí a procvičení třicátého osmého týdne 18. září – 23. září 2022 
 
Neděle

Stáří jako takové je téměř úplným přeřazením rychlostních stupňů a motorů oproti první polovině našeho života a neobejde se bez mnoha pomalých uvědomění, vnitřního zklidnění, spousty vnitřního odporu a odmítání a nakonec i odevzdání. To vše z Boží milosti pracuje s naším stále hlubším smyslem pro to, po čem skutečně toužíme a kým skutečně jsme. -Richard Rohr


Pondělí

To, co vypadá jako pád, lze z velké části prožívat jako pád vzhůru a dál, do širšího a hlubšího světa, kde duše nachází svou plnost, je konečně spojena s celkem a žije uvnitř Velkého obrazu. -Richard Rohr


Úterý

Nyní je toto období, tento proces stárnutí, poslední dobou, kdy je nám dáno být něčím víc než všemi těmi maličkostmi, které jsme si v průběhu let dovolili. Nejprve se však musíme postavit čelem k tomu, co je to malost, a radovat se z času, který nám zbývá, abychom se stali sladkými, a ne kyselejšími než kdykoli předtím. -Joan Chittisterová


Středa

Není ušlechtilejšího způsobu, jak strávit tato léta, než se stát starším, vydávat světu svědectví jako nositelé míru, lásky, moudrosti a nebojácnosti. -Kathleen Dowling Singh


Čtvrtek

Jak stárneme, uvědomujeme si, že ve všem, čím jsme prošli, nás Láska využívala pro své vlastní účely. A za to cítíme nesmírnou vděčnost.
-James Finley


Pátek

Duše “velkého” rodiče je dostatečně velká, aby dokázala přijmout smrt ega a potvrdit život Boha v sobě i v druhých, navzdory všem nedokonalostem. Její prostornost přijímá všechny protiklady v životě. -Richard Rohr
 

 Budu zpívat novou píseň

Třicátý osmý týden praxe

 Zveme čtenáře, aby se připojili k teologovi a mystikovi Howardu Thurmanovi (1900-1981), který se v průběhu svého života modlí za odvahu a schopnost zůstat obnovený: 

Stará píseň už nevyhovuje

Howard Thurman

Stará píseň mého ducha se opotřebovala. Už dávno se ji naučil nazpaměť, takže se teď opakuje stále dokola a nepřináší žádnou další radost do mých dnů ani povzbuzení mého ducha. Je to dobrá píseň, odměřená do rytmu, k němuž mě poutají vazby zvyku a bázlivost mysli. Slova patří starým zážitkům, které kdysi vytryskly svěží jako voda z horské štěrbiny napájené tajícím sněhem. Můj život však přešel do jiných rovin, kde stará píseň postrádá smysl. Žádám od staré písně, aby odpovídala potřebám současných naléhavostí. Také vím, že dílo staré písně, dokonalé na svém místě, není pro novou poptávku!

Musím se naučit novou píseň

Budu zpívat novou píseň. Jakkoli je to obtížné, musím se naučit novou píseň, která je schopna uspokojit novou potřebu. Musím zformovat nová slova zrozená z celého nového růstu mého života, mé mysli a mého ducha. Musím se připravit na nové melodie, které mi nikdy předtím nepatřily, aby vše, co je ve mně, mohlo pozvednout můj hlas k Bohu. Jak miluji starou známost opotřebované melodie – jak se straním drsných disharmonií nových nevyzkoušených harmonií. 

Nauč mne Ježíši píseň novou

Nauč mě, můj Otče, abych se s Ježíšovou odevzdaností a nadšením naučil novému svěžímu přízvuku, nevyzkoušené melodii, která by odpovídala potřebě nevyzkoušeného zítřka. Tak se mohu radovat z každého nového dne a těšit svého ducha z každého nového rozvinutí. 
Dnes ti, Bože, zazpívám novou píseň. 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy přidal překladatel