38 Zrání


Zrání s věkem

Nauč mě, můj Otče, abych se s Ježíšovou odevzdaností a nadšením naučil novému svěžímu přízvuku, nevyzkoušené melodii, která by odpovídala potřebě nevyzkoušeného zítřka. Tak se mohu radovat z každého nového dne a těšit svého ducha z každého nového rozvinutí.