47-jpg

Postoj vděčnosti

Čtyřicátý sedmý týden: Vděčnost

Otec Richard Rohr nám připomíná, že když vše přijímáme jako dar, můžeme žít vděčně a nechat skrze sebe proudit energie života a lásky ku prospěchu celku.

Vědomý postoj vděčnosti

V listu Filipanům 4,6-7 shrnuje Pavel ve velmi stručné formě celou teologii modlitební praxe: „Modlete se s vděčností a Kristův pokoj, který je větší než poznání a rozum [tj. rozlišování – Richard], bude střežit vaši mysl i vaše srdce v Kristu Ježíši.“ Pouze předem existující postoj vděčnosti, vědomá volba lásky místo strachu, touha být pozitivní místo negativní, nám umožní žít v prostorném místě, které Pavel popisuje jako „Kristův pokoj“.

Pokorný postoj  s  radikální vděčností

Je důležité, abychom se ptali, hledali a klepali, abychom si udrželi správný vztah se samotným Životem. Život je dar, který je nám zcela bezplatně dán, každý jeho den a každá jeho část. Každodenní a vybraný postoj vděčnosti nám umožní udržet si otevřené ruce, abychom tento život očekávali, umožnili mu to a přijímali ho se stále větším uspokojením – ale nikdy si nemysleli, že si ho zasloužíme. Ti, kdo žijí s takto otevřenýma a pokornýma rukama, přijímají „dary života plnou měrou, stlačené, setřesené a přetékající do jejich klína“ (Lk 6,38). Podle mé zkušenosti, pokud nejsme každý den radikálně vděční, vždy se nás zmocní nelibost. Navíc prosit o „chléb náš vezdejší“ znamená uznat, že už je nám dán. Nežádat znamená brát své vlastní úsilí, potřeby a cíle – a sebe sama – příliš vážně. Zvažte, zda to neplatí i ve vašem životě.

S  posvátnou důvěrou nám byl darován život, abychom je předávali dál

Všechny skutečně velké osobnosti, které jsem kdy poznal, se vyznačují tím, co bych nazval radikální pokorou a vděčností. Jsou hluboce přesvědčeni, že čerpají z jiného zdroje; jsou nástroji. Jejich genialita není jejich vlastní, je vypůjčená. Jsme měsíce, ne slunce, s výjimkou naší schopnosti předávat světlo dál. Náš život není náš vlastní; přesto osvícení lidé na určité úrovni vědí, že jejich život jim byl dán jako posvátná důvěra. Žijí ve vděčnosti a důvěře a snaží se, aby skrze ně proudil dál. Vědí, že „láska se splácí jen láskou“, jak říkali svatý František z Assisi i svatá Terezie z Lisieux.

Odpovědí na milost Boží je pokora, vděčnost a služba druhým

Nakonec to není naše zásluha, jinak by milost nebyla milostí. Je to Boží dar, nikoli odměna za dobře vykonanou práci. Není to nic, čím bychom se měli chlubit. Jsme Božím uměleckým dílem stvořeným v Ježíši Kristu. Jediné, co můžeme dělat, je být tím, čím nás činí Boží Duch, a být Bohu vděční za bohatství, kterým nás Bůh obdařil. Pokora, vděčnost a láskyplná služba druhým jsou pravděpodobně nejvhodnějšími odpověďmi, které můžeme učinit.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

Prameny:

Adapted from Richard Rohr, A Spring within Us: A Book of Daily Meditations (Albuquerque, NM: CAC Publishing, 2016), 281, 134;

Breathing under Water: Spirituality and the Twelve Steps (Cincinnati, OH: Franciscan Media, 2011, 2021), 61; and

Richard Rohr and Joseph Martos, The Great Themes of Scripture: New Testament (Cincinnati, OH: St. Anthony Messenger Press, 1988), 96–97.

Image credit: Aaron Burden, Untitled (detail), 2022, United States, photograph, Unsplash. Vidar Nordli-Mathisen, Laughing Nuns (detail), 2018, Italy, photograph, Unsplash. Aaron Burden, Untitled (detail), 2022, United States, photograph, Unsplash. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States. Click here to enlarge image.

Image inspiration: Thank you, Spirit, for life. Thank you for shared joy. Thank you for beauty. Amen