47-jpg

Vděčnost       

 Shrnutí a procvičení čtyřicátého sedmého týdne  20. listopadu – 25. listopadu 2022

Neděle

Náš život není náš vlastní, přesto osvícení lidé na určité úrovni vědí, že jejich život jim byl dán jako posvátná důvěra. Žijí ve vděčnosti a důvěře a snaží se, aby skrze ně proudil dál. -Richard Rohr

Pondělí

Milost plodí vděčnost, která zase rozšiřuje naše srdce k větší dobrotě a lásce. -Diana Butler Bass

Úterý

Jednoduchý akt praktikování vděčnosti narušuje negativní myšlenky a mění naše myšlení tak, abychom viděli svět pozitivně. -Doug Good Feather

Středa

Máme být vděční nejen v dobrých, ale i ve zlých časech; být vděční nejen v hojnosti, ale i v nouzi; udržovat vděčnost nejen ve smíchu, ale i v slzách a smutku. -Brian McLaren

Čtvrtek

V eucharistii se rozhodujeme pro vděčnost, hojnost a vděčnost za Druhého, což má moc radikálně nás vycentrovat. Náš život a smrt jsou čistým darem a je třeba je s důvěrou rozdávat, stejně jako nám byly darovány. -Richard Rohr

Pátek

Tato schopnost vděčného nadhledu je sval, který jsem si musela vybudovat a používat, a stále ho musím denně pěstovat a opečovávat. -Kristi Nelson         

 Děkovat s vděčností v srdci

Cvičení ve čtyřicátém sedmém týdnu

                Otec Richard nám připomíná jednoduchou, ale mocnou praxi “odříkávání milosti” neboli modlitby vděčnosti při jídle:

Modlitba před jídlem

Mnoho kultur a náboženství má krásnou tradici odříkávání modlitby před jídlem nebo po něm, která vyjadřuje vděčnost a prosí o požehnání. Pokud jsme si zvykli modlit se nad jídlem, může se z toho stát rutinní, téměř bezmyšlenkovité gesto. Je to však další příležitost, jak se záměrně otevřít přijímání a účasti na Lásce. Jídlo je požehnané už jen svou existencí. Bůh nevyžaduje naše slova díků. Ale dělá nám dobře, když se “pomodlíme”, když slovně uznáme, že nám dává život – rostliny i zvířata – za naši obživu.

Modlete se s vděčností

Pokud máte ve zvyku říkat modlitbu, více si to uvědomte a buďte u toho. Najděte nebo si vytvořte modlitbu, ve které vyjádříte svou vděčnost. Toto hinduistické požehnání z Bhagavadgíty se říká před jídlem:

Modlete se s vědomím sjednocení se vším

Tento rituál je jeden. Jídlo je jedno. My, kteří jídlo nabízíme, jsme Jedno. Oheň hladu je také Jeden. Veškerá činnost je Jedna. My, kteří tomu rozumíme, jsme Jedno.

Vskutku, vše je Jedno v nesmírné a nerozlišující Lásce, kterou je Bůh.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

/rameny:

Experience a version of this practice through video and sound.

Adapted from Richard Rohr, A Spring within Us: A Book of Daily Meditations(Albuquerque, NM: CAC Publishing, 2016),150.

Image credit: Aaron Burden, Untitled (detail), 2022, United States, photograph, Unsplash. Vidar Nordli-Mathisen, Laughing Nuns (detail), 2018, Italy, photograph, Unsplash. Aaron Burden, Untitled (detail), 2022, United States, photograph, Unsplash. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States. Click here to enlarge image.

Image inspiration: Thank you, Spirit, for life. Thank you for shared joy. Thank you for beauty. Amen