48-jpg

 Budoucnost křesťanství     

 Shrnutí a procvičení čtyřicátého osmého týdne 27. listopadu – 2. prosince 2022       

Neděle

Po staletí se křesťanství prezentovalo jako “organizované náboženství” – instituce, která se brání změnám a chrání a prosazuje nadčasový systém víry, který byl plně zformován v minulosti. Skutečná historie křesťanství je však příběhem změn a přizpůsobování. -Brian McLaren

Pondělí

Ježíš nám nikdy neřekl, abychom důvěřovali větším kulturním institucím nebo dokonce církvi. Musíme si uvědomit, že i ony podléhají velikonočnímu tajemství, umírání a zmrtvýchvstání všech věcí. -Richard Rohr

Úterý

Všude kolem jsou samí nadaní lidé, ale ti neměli v církevních strukturách žádnou moc, díky čemuž si lidé jako já uvědomili, že skutečná moc není ve struktuře církve, ale v živé církvi. V nadaných prorocích uprostřed nás. -Barbara Holmesová

Středa

Naše víra byla o společenstvích, která věrně modelovala způsob bytí ve světě, vztah k sobě navzájem a k vězňům a hladovějícím. Byla o Ámosovi, který se postavil establishmentu ve jménu Boha a ve jménu spravedlnosti. Věřím tedy, že budoucnost křesťanství je skutečně jeho minulostí a přítomností. -Nontombi Naomi Tutu

Čtvrtek

Otázku – “Jaká je budoucnost křesťanství?” – je třeba držet v souvislosti s dalšími otázkami. Právě teď je nejvýznamnější z těchto otázek: “Jaká je budoucnost lidstva?”. -Diana Butler Bassová

Pátek

Jednou z věcí, které nás Druhý vatikánský koncil naučil v řeholních řádech, a to jistě od Ducha svatého, je, že se každý z nás měl vrátit ke svým zakladatelům a zeptat se: “K čemu František založil františkány?”. František neobviňoval systém z toho, že je podřadný. Prostě vyšel a udělal to lépe. -Richard Rohr     

 Dovolit si nevědět

Cvičení ve čtyřicátém osmém týdnu    

                Než Brian McLaren začal diskutovat o budoucnosti církve a křesťanství, vyzval více než tři tisíce účastníků webcastu The Future of Christianity k patnáctiminutovému ztišení a rozjímání. O jeho pozvání se s vámi dělíme na konci meditací tohoto týdne a doufáme, že vám tento týden přinese ducha otevřenosti do vašeho věroučného rozjímání:   

Nenechat se zajmout současnými názory

Je to choulostivá chvíle, kdy je třeba zabývat se hlubokými otázkami křesťanské víry. Pokud do něj vstoupíme se souborem nezpochybněných předpokladů, můžeme do značné míry předvídat, jaké budou výsledky našeho uvažování. Proto bychom vás nyní, když začínáme tento čas společného rozjímání, rádi na několik okamžiků vyzvali, abyste se ztišili. A abyste v tomto tichu byli ochotni říci: “Mám spoustu nápadů. Mám spoustu názorů. Ale já nejsem svými myšlenkami a názory, a pokud se nechám zajmout svými současnými myšlenkami a názory, mé obzory budou opravdu omezené”.

Otevřít se moudrosti Ducha

Když se ponoříme do tohoto ticha, uslyšíme štěbetání svých vlastních myšlenek, debaty a otázky svých vlastních myšlenek, a v jistém smyslu, když uvidíme, že se objevují, můžeme říci: “Ach ano, to jsou mé vlastní existující předpoklady.” Možná je mohu nechat být a v pokoře otevřít své srdce moudrosti přesahující mé vlastní. Moudrosti, která k nám může přijít prostřednictvím fakulty, naší interakce, diskuse, která proběhne, ale také moudrosti, která může přijít právě k vám. Kéž se odvážíme doufat, že naše srdce, otevřená Božímu Duchu, by mohla nejen obdržet odpovědi na naše otázky o budoucnosti křesťanství, ale že by se naše srdce mohla v tomto společném čase natolik proměnit, že by se naše mysl, srdce a touhy otevřely, vyjasnily, možná i očistily. Aby budoucnost mohla být jiná.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version),mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

Prameny:

Experience a version of this practice through video and sound.

Adapted from Brian McLaren, introduction to The Future of Christianity: A Virtual Summit, Center for Action and Contemplation, recorded live on August 23, 2022. Note: This segment is not included on the YouTube video cited in other meditations this week.  

Image credit: Christopher Holt, Newgrange Triple Spiral (detail), 2014, Ireland, photograph, Wikimedia. Joanna Kosinska, Untitled (detail), 2017, photograph, Unsplash. Nasa and ESA, M104 Sombrero Galaxy (detail), 2003, United States, photograph, Wikimedia. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States. Click here to enlarge image.

Image inspiration: From a past shrouded by time, we hold the known candle of our present moment toward an unknown and expansive future. Past, present, and future— Christ is present in each.