Bůh v galaxiích a v lidstvu

Padesátý první týden: Vtělení

Autorka Madeleine L’Engleová (1918-2007), známá především svými beletristickými díly, byla oddanou křesťankou, která vnímala Boží přítomnost ve všech věcech a okolnostech. Zde zve čtenáře, aby se připojili k jejím pozorováním plným úžasu:

Kristus tvoří

Dívám se na hvězdy a žasnu. Jak starý je vesmír? . . . Víme jen, že kdysi dávno, nebo spíše kdysi před časem, Kristus ve velkém závanu tvořivosti povolal všechno k životu – vody, zemi, zelené rostliny, ptáky a zvířata a nakonec i lidské tvory – počátek, geneze, není v běžných pozemských dnech; Bible zcela jasně ukazuje, že Boží čas je jiný než náš čas.

… v  Božím čase

Tisíc let pro nás není víc než mrknutí oka pro Boha. Ale v Božím čase vznikl vesmír, který se z malého kvítku nicoty otevřel velkým oblakům plynného vodíku a vířícím galaxiím. V Božím čase vznikly sluneční soustavy a planety a nakonec i tato planeta, na níž stojím v tento podzimní večer, kdy Země ladně tančí kolem Slunce. Trvá jeden pozemský den, jednu pozemskou noc, než se plně otočí a stane se součástí složitého vzorce vesmíru. A Bůh to nazval dobrým, velmi dobrým.

.. vesmír plný Božích dětí

Nebe plné Božích dětí! Každá galaxie, každá hvězda, každý živý tvor, každá částice a subatomární částice stvoření, všichni jsme děti Stvořitele. Od subatomární částice s životností několika vteřin přes galaxii s životností miliard let až po nás, lidské tvory, kteří jsme velikostí a věkem někde uprostřed, jsme… Boží děti, stvořené k Božímu obrazu.

L’Engleová ctí jedinečnou roli, kterou ve stvoření hraje Ježíš jako Kristus: 

Vtělení je Láska

Nesnažte se mi vysvětlit Vtělení! Je od vysvětlení dál než nejvzdálenější hvězda v nejvzdálenější galaxii. Je to láska, bezmezná Boží láska, která se vtělila do podoby lidské bytosti, Ježíše, Krista, plně lidského a plně božského.

Kristus se vtělil do člověka jako Ježíš Nazaretský ( zcela lidský a zcela božský)

Kristus, druhá osoba Trojice, Kristus, Stvořitel vesmíru nebo možná mnoha vesmírů, který dobrovolně a s láskou opouští veškerou svou moc a přichází na tuto ubohou, hříchem naplněnou planetu, aby s námi několik let žil a ukázal nám, jací bychom měli a mohli být. Kristus k nám přišel jako Ježíš Nazaretský, zcela lidský a zcela božský, aby nám ukázal, co to znamená být stvořen k Božímu obrazu. Ježíš, jak nám připomíná Pavel, byl prvorozený z mnoha bratří [Římanům 8,29].

I já patřím k Božím dětem

Stojím na palubě své chalupy, dívám se na nebe plné Božích dětí a vím, že jsem jedním z mnoha bratří a také sester a že mě Ježíš miluje, to vím, protože mi to říká Bible.

Obmytá  touto láskou jdu do chalupy a do postele.

                 Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy si dovolil vložit překladatel