Vytvoření prostoru pro něco nového

Pátý týden: První polovina života

Na konferenci s Richardem Rohrem v roce 2004 hovořila spisovatelka a vedoucí rekolekcí Paula D’Arcy o svém kuchyňském stole z dětství jako o symbolu jistoty první poloviny života:

Stůl

V tom snu jsem byla zpátky v domě, ve kterém jsem vyrůstala, a všichni moji sourozenci a rodiče a já jsme seděli u kuchyňského stolu, který byl středobodem našeho domova. A pak v tom snu najednou ten stůl prostě zmizel. Zmizel…. Když byl stůl odstraněn, uvolnil místo pravdě. Nyní se vytvořil prostor pro něco úplně nového….

Stůl,  u něhož jsme se učili hodnotám od rodičů

U toho stolu se odehrála první část mé cesty. U toho stolu jsme seděli a já a moje sestry jsme se učili kvízy z Baltimorského katechismu, učili jsme se zákony a učili jsme se pravidla. Je velmi zajímavé, když si uvědomím, jak jsem u toho stolu poprvé slyšel otázku: “Kdo je Bůh?” a “Proč jsme byli stvořeni?”. A papouškovali jsme rodičům učebnici, věci, které jsme se učili. U toho stolu jsme rodičům sem a tam předávali svá vysvědčení a seděli jsme a doufali, že jsou dost dobrá. U toho stolu jsme se učili hodnotám, které daly životu mých rodičů tvar.

Stůl,  kde jsem uslyšela špatnou  zprávu…

D’Arcy přišla o manžela a malou dceru při autonehodě, když čekala jejich druhé dítě. Popisuje, co znamenalo sedět u stejného stolu s realitou obrovské ztráty a pak ve snu zjistit, že jí ten stůl nakonec někdo vezme:

… se stal stolem zármutku.

Protože ten stůl kdysi obsahoval všechny odpovědi, obsahoval všechnu jistotu. Byl to rámec a byl to kořen mého života…. Ten stůl byl v tom životě tolika věcmi; a pak se stal stolem, ke kterému jsem ve svém zármutku chodila a kladla si spoustu otázek o smyslu života a o míře temnoty a o tom, jak se člověk dostal přes takové množství bolesti.

Stůl pak zmizel, abych našla novou cestu

Takže ten sen na tom ústupu byl pro mě významný, když se mi zdálo, že ten stůl je teď odstraněný. Svůj účel už splnil. Držel mě, když jsem procházela první polovinou své cesty. Poskytoval mi všechny věci, které mi měly být poskytnuty, a nyní byl stůl odstraněn, protože cesta se měla ubírat jiným směrem. Cesta byla nyní uvnitř. Všechny dveře a všechny odpovědi a všechna tajemství se teď měly nalézt ne u toho stolu, ale … při pohledu očima, které byly úplně jiné, a v životě, který se najednou otevřel jiným způsobem. U toho stolu jsem se učila kořenům lásky, ale když byl stůl odstraněn ….. Moje litanie u toho stolu by zněla: “Mám na to, abych opravdu milovala, abych mohl absolvovat druhou polovinu cesty?”.

Prameny:

Adapted from Richard Rohr and Paula D’Arcy, A Spirituality for the Two Halves of Life (Cincinnati, OH: St. Anthony Messenger Press, 2004), Audible audio edition.

Image credit: A path from one week to the next—Benjamin Yazza, Untitled 13 and 7. Jenna Keiper, Bisti Badlands. Used with permission. Click here to enlarge image.

A hawk judges its environment for survival and eventually takes flight.