Setkání s Bohem skrze Bibli

Pochopení Božích slov se děje skrze vztah

Je omyl myslet si že Bible je ústavní zákon. Rozhodně jí není. Nedostačuje ani jako cestovní mapa pro náš úspěšný život, ani jako soubor plánů pro vybudování skvělého života (instituce nebo národa), a není ani „návodem k obsluze“ . . . Bible je mnohem víc! Je přenosnou knihou pro rozhovor o živém Bohu a pro náš rozhovor s ním.