zrání v nedokonalosti

Přijetí naší nedokonalosti  

Třicátý devátý týden: Spiritualita nedokonalosti

Richard se dělí o to, jak učení Terezie z Lisieux podpořilo jeho vlastní duchovní cestu

Terezie učila spiritualitě nedokonalosti

Terezie však pokorně důvěřovala své vlastní zkušenosti a místo toho učila spiritualitě nedokonalosti. Terezie je jednou z mých oblíbených světic, možná proto, že jsem enneagramový typ jedna. Pastí pro Jedničku je perfekcionismus, který si sami vytváříme a který nás činí nespokojenými a zklamanými téměř ze všeho, počínaje sebou samými.

Naše ego nás chce uvrhnout kvůli nedokonalsti do špatných nálad

Terezie mi pomohla přijmout nedokonalost – svou i ostatních. Když se její sestra Céline rozčilovala nad vlastními chybami, Terezie ji poučila: “Chceš-li v klidu snášet zkoušku, že se sama sobě nelíbíš, dáš [Panně Marii] sladký domov.” Terezie se snažila, aby její sestra Céline byla v klidu, a tak se jí povedlo, že se jí to podařilo. [1] Pokud budeme alespoň hodinu dávat pozor, budeme pozorovat, jak těžké je být “nepříjemný” sám sobě! Často je to citový zádrhel, který nás posílá do strašně špatných nálad, aniž bychom si uvědomovali jejich původ. Abychom tento problém vyřešili, učí nás Terezie, abychom se oprostili od samotné potřeby “myslet na sebe dobře”, abychom s tím začali! To mluví naše ego, ne Bůh.

Naše důstojnost člověka ale  souvisí s Boží dobrotou vůči nám, nesouvisí až tolik s naší snahou

Nejde o důstojnost, jde o důvěru a odevzdání se. Jak pochopila Terezie: “Ježíš od nás nevyžaduje velké činy, ale prostě jen odevzdanost a vděčnost.” Věřit a důvěřovat je třeba. [2] Vyřešme to jednou provždy: Nejsi hoden! Nikdo z nás není. Ani se nevydávej cestou dokonalosti. Je to hra na popírání a předstírání. Všichni jsme spaseni milostí. Všichni jsme milováni navzdory sobě samým. Proto mohu také říci: “Všichni jste hodni!”. Ale vaše důstojnost nemá nic společného s vámi a všechno souvisí s Boží dobrotou.

Brené Brownová, současná učitelka, která vyzdvihuje dary nedokonalosti, píše:

Zkusme se prostit  od toho co si lidé o nás pomyslí

Právě v procesu přijímání své nedokonalosti nacházíme své nejpravdivější dary: odvahu, soucit a spojení. . . .

Brené Brown
Brené Brown

Když se dokážeme oprostit od toho, co si myslí ostatní lidé, a stát se vlastníky svého příběhu, získáme přístup ke své hodnotě – pocitu, že jsme dost takoví, jací jsme, a že jsme hodni lásky a sounáležitosti. Když se celý život snažíme distancovat od těch částí svého života, které neodpovídají tomu, kým si myslíme, že bychom měli být, stojíme mimo svůj příběh a usilujeme o svou hodnotu tím, že se neustále předvádíme, zdokonalujeme, chceme se líbit a prokazujeme se. . . .

Buďme tím, kým jsme.

Existuje verš z písně Leonarda Cohena “Anthem”, který mi slouží jako připomínka, když . . se snažím všechno kontrolovat a udělat to dokonalé. Ten verš zní: “Ve všem je trhlina. Tak se dovnitř dostává světlo.” [3] . . . Tento verš mi pomáhá uvědomit si krásu prasklin (a nepořádku v domě a nedokonalého rukopisu a příliš těsných džínů). Připomíná mi, že naše nedokonalosti nejsou nedostatky; jsou připomínkou toho, že jsme v tom všichni společně. Nedokonale, ale společně. [4]

                 Translated with www.DeepL.com/Translator (free version), mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

Prameny:

[1] Thérèse to Sister Geneviève (Céline), December 24, 1896, in Thérèse of Lisieux: General Correspondence, vol. 2, 1890–1897, trans. John Clarke (Washington, DC: ICS Publications, 1988), 1038. Note: Thérèse imagined this note as written by the Virgin Mary, and wrote “Message from the Blessed Virgin” on the envelope.

[2] Story of a Soul: The Autobiography of St. Thérèse of Lisieux, trans. John Clarke, 2nd ed. (Washington, DC: ICS Publications, 1976), 188.

[3] Leonard Cohen, “Anthem,” The Future (New York: Columbia, 1992).

[4] Brené Brown, The Gifts of Imperfection: Let Go of Who You Think You’re Supposed to Be and Embrace Who You Are (Center City, MN: Hazelden, 2010), 57–58, 23, 61.

Adapted from Richard Rohr, Eager to Love: The Alternative Way of Francis of Assisi(Cincinnati, OH: Franciscan Media, 2014), 111–112; and

The Authority of Those Who Have Suffered (Albuquerque, NM: Center for Action and Contemplation, 2005). Available as MP3 download.

Image credit: Arthur Allen, Daily Meditations 9 (detail), 2022, photograph, France, used with permission. Katrina Lillian Sorrentino, Entelechy 8 (detail), 2022, photograph, Spain, used with permission. Belinda Rain, Frost (detail), 1972, California, public domain. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States.  Click here to enlarge image.

This week’s images appear in a form inspired by early Christian/Catholic triptych art: a threefold form that tells a unified story. 

Image inspiration: We pause to appreciate the seemingly insignificant and experience the awe of the simple and unexpected.