První vtělení          

Padesátý první týden: Vtělení

                 Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. . . . Všechno se stalo skrze něho a bez něho se nestalo nic. -Jan 1,1.3

Richard Rohr, čerpající z moudrosti františkánské teologie, vidí počátek Vtělení nejprve ve zrození kosmu, dlouho před narozením Ježíše:

Stvoření jak a kdy?

Co Bůh chystal v prvních okamžicích stvoření? Byl Bůh před vznikem vesmíru zcela neviditelný, nebo vůbec existuje něco jako “před”? Proč Bůh vůbec tvořil? S jakým záměrem Bůh tvořil? Je samotný vesmír věčný, nebo je vesmír stvořením v čase, jak ho známe – podobně jako sám Ježíš?

Stvoření proč?

Připusťme, že se pravděpodobně nikdy nedozvíme, “jak”, a dokonce ani “kdy” došlo ke stvoření. Ale otázka, na kterou se náboženství snaží odpovědět, je většinou “proč”. Existují nějaké důkazy o tom, proč Bůh stvořil nebe a zemi? Co měl Bůh za lubem? Existoval nějaký božský záměr nebo cíl, nebo dokonce potřebujeme k vysvětlení vesmíru “Boha stvořitele”?

Je hmota z  Ducha?

Většina věčných tradic nabízí vysvětlení, která obvykle vypadají nějak takto: Vše, co existuje v hmotné podobě, je potomkem nějakého Prvotního zdroje, který původně existoval pouze jako Duch. Tento Nekonečný Prvotní Zdroj se nějakým způsobem vlil do konečných, viditelných forem a vytvořil vše od hornin přes vodu, rostliny, organismy, zvířata až po lidské bytosti. Toto sebezjevení toho, koho nazýváte Bohem, do fyzického stvoření bylo prvním Vtělením (obecný termín pro jakékoli vtělení ducha), dlouho před osobním, druhým Vtělením, které se podle křesťanů odehrálo s Ježíšem.

První vtělení je světlo uvnitř hmoty – stvoření vesmíru

Když křesťané slyší slovo “vtělení”, většina z nás si vybaví narození Ježíše, který osobně prokázal radikální jednotu Boha s lidstvem. Chci však naznačit, že prvním Vtělením byl okamžik popsaný v 1. knize Mojžíšově, kdy se Bůh spojil v jednotě s fyzickým vesmírem a stal se světlem uvnitř všeho. To je podle mého názoru důvod, proč je světlo předmětem prvního dne stvoření.

Druhé vtělení je všudypřítomnost Krista

Vtělení tedy není jen “Bůh se stal Ježíšem”. Je to mnohem širší událost, a proto Jan poprvé popisuje Boží přítomnost obecným slovem “tělo” (Jan 1,14). Jan mluví o všudypřítomném Kristu, s nímž se nadále setkáváme v jiných lidských bytostech, v hoře, stéblu trávy nebo špačkovi.

Kristus, Logos, Slovo je prvotní předloha všeho

“Kristus” je výraz pro Prvotní Předlohu (Logos neboli Slovo), skrze kterou “všechno vzniklo a žádná věc neměla své bytí jinak než skrze něj” (Jan 1,3). Takové vidění přetvořilo, oživilo a rozšířilo mou vlastní náboženskou víru a věřím, že by mohlo být jedinečným přínosem křesťanství mezi světovými náboženstvími.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version),mezinadpisy si dovolil vložit překladatel

Prameny:

Adapted from Richard Rohr, The Universal Christ: How a Forgotten Reality Can Change Everything We See, Hope for, and Believe (New York: Convergent, 2019, 2021), 12–13.

Image credit: Zoe Schaffer, Seedling (detail), 2022, Pennsylvania, photograph, Unsplash. Markus Ilg, Austria (detail), 2020, Austria, photograph, Unsplash. Benjamin Yazza, Untitled 11 (detail), 2022, New Mexico, photograph, used with permission. Jenna Keiper & Leslye Colvin, 2022, triptych art, United States. Click here to enlarge image.

Image inspiration: The Christ in everything: nature, Advent candles and Scriptures, God in the cells of our hands.