Jediný plamen

My duchovní jsme samozřejmě pojem očistce přehnali a udělali z něj jakousi odplatnou spravedlnost místo obnovující lásky. Nemohli jsme popřít Boží milosrdenství a věděli jsme, že Boží láska zvítězí, ale přesto jsme si vynutili, aby se tam nějaký počet let spalovalo. Měli jsme hlubší tušení plamene lásky, ale místo toho jsme se spokojili s doslovným ohněm.

Láska teď i později

Nikdo nemůže být láskyplnější než Bůh, to není možné. Chápeme-li Boha jako Trojici – pramennou plnost vyvěrající lásky -, není v Bohu teologicky možná žádná nenávist nebo pomsta. Božství, které se zjevuje jako láska sama, nakonec vždy zvítězí (Jan 6,37-39). Všichni jsme zcela spaseni milosrdenstvím. Bůh vyplňuje všechny mezery. „Geografické“ peklo nebo očistec jsou zbytečné, i když to neznamená, že neexistuje čas nebo místo pro změnu, růst a smíření.