Spiritualita odpoutání

Každá velká spiritualita je o odpouštění. Místo toho jsme z ní udělali záležitost přijímání, dosahování, výkonu, vítězství a úspěchu. Pravá spiritualita odráží paradox samotného života. Učí nás odpoutat se i připoutat: odpoutat se od pomíjivého, abychom se mohli připoutat k podstatnému.

Vždy dokonalý přítomný okamžik      

Víte, vždy jsme zklamáni tím, co skutečně máme. Vždy se ženeme do budoucnosti. Důvodem, proč spěcháme do budoucnosti, je to, že neprožíváme celistvost v přítomnosti. A když jsme nepochopili přítomnost, žijeme vždy v iluzi. Je to iluze, že příští okamžik nebo místo bude lepší. Až budu za tímhle rohem, až uvidím tenhle kostel, až se dostanu do Jeruzaléma, až se dostanu do hotelu – ať už to bude cokoli.